Wydarzenia

Bilans płatniczy Polski w grudniu 2013 r.

Data publikacji strony: 12-02-2014

Dane NBP: W bilansie płatniczym za grudzień 2013 r. zanotowano dodatnie salda usług i transferów z Unią Europejską oraz ujemne salda dochodów i obrotów towarowych. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było ujemne i wyniosło 262 mln EUR.

Z opublikowanych przez NBP 12 lutego wstępnych danych o bilansie płatniczym Polski w grudniu ub. roku wynika, że polski eksport towarów wyniósł w tym miesiącu 11,7 mld EUR i był wyższy o 10,6 proc. niż przed rokiem. Import zwiększył się o 1,7 proc. i na koniec miesiąca osiągnął wartość 11,9 mld EUR. W rezultacie ujemne saldo obrotów towarowych wyniosło 232 mln EUR i, w porównaniu do grudnia 2012 r., poprawiło się o 924 mln EUR. Dodatnie pozostawało natomiast saldo usług, które wyniosło 259 mln EUR. W tym czasie przychody z tytułu usług (przede wszystkim transportowych) wzrosły o 2,1 proc. r/r – do 2,6 mld EUR, a rozchody zwiększyły się o 4,7 proc. r/r – do 2,4 mld EUR.

W grudniu odnotowano także dodatnie saldo transferów z Unią Europejską, które wyniosło 800 mln EUR. Napływ środków z UE w transferach bieżących wyniósł 473 mln EUR (przede wszystkim na Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej ora Europejski Fundusz Społeczny), a w transferach kapitałowych – 609 mln EUR (głównie na Europejski Fundusz Spójności). W tym samym czasie Polska wpłaciła do budżetu Unii 282 mln EUR z tytułu składek i opłat członkowskich.

O ujemnym saldzie rachunku bieżącego – w wysokości 843 mln EUR – zadecydowały ujemne salda: dochodów (1,2 mld EUR) oraz obrotów towarowych (232 mln EUR).

Zobacz bilans płatniczy w grudniu 2013 r.

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-10-20
1 EUR4,5865
1 USD3,8926
1 CHF4,2810
1 GBP5,0451
100 JPY3,6887

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję