Wydarzenia

Ewolucja strategii celu inflacyjnego w wybranych krajach

Data publikacji strony: 21-10-2014

Analizy NBP: Obecnie prawie 30 banków centralnych realizuje strategię celu inflacyjnego. Wiele spośród nich modyfikowało ją w obliczu zmian zachodzących w gospodarce. Najnowsza publikacja ekspercka NBP pozwala prześledzić wprowadzone zmiany i ex post ocenić ich skuteczność.

Narodowy Bank Polski opublikował 21 października opracowanie „Ewolucja strategii celu inflacyjnego w wybranych krajach” . Jego autorami są eksperci z Biura Strategii Polityki Pieniężnej w Instytucie Ekonomicznym NBP.

Pierwsza część opracowania zawiera podstawowe informacje na temat strategii celu inflacyjnego, wyjaśnia także powody, dla których wybrane banki centralne zdecydowały się na jej zastosowanie. W części drugiej zaprezentowano główne kierunki zmian strategii. Za takie uznano – przyjmując jako kryterium zakres ich rozpowszechnienia – zwiększenie przejrzystości polityki pieniężnej oraz uwzględnienie w polityce pieniężnej kwestii związanych ze stabilnością systemu finansowego. Część trzecia pokazuje modyfikacje strategii celu inflacyjnego, które były lub są stosowane jedynie przez nieliczne banki centralne, m.in. wprowadzenie do strategii celu inflacyjnego celów operacyjnych, rozszerzenie strategii o dodatkowe cele polityki pieniężnej, zmiana definicji celu inflacyjnego oraz zmniejszenie znaczenia celu inflacyjnego w polityce banku centralnego. Opracowanie zamyka opis modyfikacji strategii celu inflacyjnego w Polsce. Pokazuje on, że znaczna część zmian była wprowadzana dość wcześnie, tj. zanim większość innych banków centralnych uwzględniła je w swoich strategiach. Dzięki temu strategia polityki pieniężnej NBP obecnie nie odbiega zasadniczo od standardów wyznaczonych przez banki centralne krajów rozwiniętych.

W opracowaniu znajdują się liczne ramki tematyczne, prezentujące pogłębione analizy wybranych zagadnień, m.in. „Wybór strategii polityki pieniężnej przez EBC”, „Doświadczenia krajów rozwiniętych ze strategią kontroli podaży pieniądza”, „Forward guidance w praktyce banków centralnych” oraz „Stosunek głównych banków centralnych do strategii celu inflacyjnego”. Na uwagę zasługują także załączniki, zawierające zestawienie podstawowych informacji o strategiach polityki pieniężnej wszystkich 27 banków centralnych stosujących strategię celu inflacyjnego, a także EBC i Banku Szwajcarii oraz Fed i Banku Japonii.

Zobacz: Ewolucja strategii celu inflacyjnego w wybranych krajach »

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-10-27
1 EUR4,5890
1 USD3,8860
1 CHF4,2742
1 GBP5,0607
100 JPY3,7150

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję