Komunikaty

MFW dokonał przeglądu wypełniania kryteriów kwalifikujących Polskę do FCL

Data publikacji strony: 08-01-2014

W środę, 8 stycznia 2014 r. Rada Wykonawcza MFW dokonała przeglądu wypełniania przez Polskę kryteriów kwalifikujących do dostępu do Elastycznej Linii Kredytowej (FCL). Obowiązkowy przegląd przeprowadzony po roku obowiązywania Linii Kredytowej przyznanej na 24 miesiące w styczniu 2013 r. w wysokości 22 mld SDR (równowartość ok. 33,7 mld USD) potwierdził stabilność polskiej gospodarki oraz jej silne fundamenty. MFW pozytywnie ocenił politykę makroekonomiczną Polski, co było warunkiem kontynuacji dostępu do jego środków.

FCL odgrywa ważną rolę z punktu widzenia wzmacniania stabilności zewnętrznej Polski oraz potwierdzenia wiarygodności Polski na międzynarodowych rynkach finansowych, a poprzez to zwiększa bezpieczeństwo gospodarcze państwa w warunkach utrzymującej się niepewności na międzynarodowych rynkach finansowych. Polska nie wykorzystuje środków w ramach ww. Linii Kredytowej (utrzymywanej od maja 2009 r.) i traktuje ją jako instrument ostrożnościowy.
NBP obsługuje FCL, jako agent finansowy Rządu na podstawie art. 52 ust. 3 Ustawy o NBP.

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-10-27
1 EUR4,5890
1 USD3,8860
1 CHF4,2742
1 GBP5,0607
100 JPY3,7150

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję