Wydarzenia

Kwartalna analiza gospodarki światowej

Data publikacji strony: 06-03-2014

Raport NBP: Przegląd sytuacji w głównych gospodarkach świata oraz na globalnych rynkach surowcowych i finansowych wskazuje, że w ostatnich miesiącach koniunktura poprawia się.

Instytut Ekonomiczny NBP opublikował 6 marca br. kolejne opracowanie z cyklu „Koniunktura Międzynarodowa”, w którym obszernie przedstawia stan i prognozy dla gospodarek m.in. USA, strefy euro, Wielkiej Brytanii, Japonii, krajów BRIC (Brazylii, Rosji, Indii, Chin) oraz obszaru Europy Środkowej i Wschodniej. Towarzyszą im analizy rozwoju sytuacji na globalnych rynkach surowcowych i finansowych. Najnowsza analiza powstała na podstawie danych dostępnych do 14 lutego 2014 r.

Z opracowania wynika, że w ostatnich miesiącach umocniły się oznaki ożywienia popytu w wiodących gospodarkach rozwiniętych – przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Japonii. Słabsze tempo ożywienia charakteryzuje gospodarki strefy euro, choć dane z tego regionu napływające od drugiej połowy 2013 r. wskazują na powolną poprawę wskaźników wzrostu gospodarczego. IV kwartał 2013 r. był trzecim z rzędu, w którym zanotowano dodatnią dynamikę PKB – wskaźnik ten wzrósł z 0,1 proc. w III kw. do 0,3 proc. w IV kw. Pozytywnym sygnałem jest także to, że ożywienie obejmuje coraz więcej krajów. Korzystnie działa tu umacniający się popyt gospodarki niemieckiej.

Prognozy dotyczące strefy euro na ten rok i następny przewidują dalsze powolne ożywienie, przy zachowaniu niskiej inflacji. Ma temu sprzyjać dalsza poprawa nastrojów konsumentów, silniejszy wzrost popytu zewnętrznego, pozytywne efekty refom strukturalnych oraz wzrost dochodu do dyspozycji gospodarstw domowych (w związku z poprawą na rynku pracy i spadkiem inflacji).

Najważniejszymi czynnikami ryzyka dla wzrostu strefy euro są: nadmierne umocnienie euro, brak działań poprawiających konkurencyjność we Włoszech i Francji oraz ewentualny powrót napięć na rynkach finansowych, spowodowanych publikacją wyników przeglądu jakości aktywów banków ze strefy euro.

Marcowa „Koniunktura Międzynarodowa” zawiera dodatkową analizę poświęconą „Możliwym skutkom kryzysu finansowego w Chinach dla gospodarki światowej”.

Zobacz pełną informację: Koniunktura międzynarodowa, marzec 2014


Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-10-22
1 EUR4,5877
1 USD3,8734
1 CHF4,2714
1 GBP5,0766
100 JPY3,7002

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję