Wydarzenia

Dalsza poprawa koniunktury

Data publikacji strony: 22-01-2014

Raport NBP: Pod koniec 2013 r. przedsiębiorstwa nadal odczuwały poprawę koniunktury i oczekują kontynuacji pozytywnych tendencji w I kwartale br.

Narodowy Bank Polski opublikował 22 stycznia cokwartalną informację o kondycji sektora przedsiębiorstw z uwzglę­dnieniem stanu koniunktury i jej prognoz. W grudniowej ankiecie NBP udział wzięło 1338 przedsiębiorstw niefinansowych. Z udzielonych odpowiedzi wynika, że w IV kw. 2013 r. firmy odczuły poprawę sytuacji w niemal wszystkich anali­zo­wanych obszarach – swoją sytuację za bardzo dobrą lub dobrą uznało 75 proc. ankietowanych (w poprzednim kwartale wskazało tak 73 proc. respondentów). Zdaniem przedsiębiorców, również w I kw. br. należy spodziewać się dalszej poprawy – przy czym firmy, które jeszcze nie widzą oznak ożywienia, spodziewają się go dopiero pod koniec 2014 r.

W IV kw. nastąpił m.in. dalszy wzrost stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych i zmniejszyła się bariera popytowa. Znalezienie odbiorcy na produkty oferowane przez respondentów było mniejszym problemem niż kwartał wcześniej. Jeszcze bardziej optymistycznie oczekiwania przedsiębiorcy mają na I kw. Tak wyraźnego odbicia prognoz nowych zamówień, popytu oraz produkcji nie obserwowano od 2010 r.

Firmy zapowiadają też dalsze zwiększenie wydatków na inwestycje w 2014 r. Analiza planów rocznych wskazuje jednak, że ten wzrost nakładów w mniejszym stopniu będzie wynikiem rozpoczęcia nowych projektów. Raczej należy się spodziewać wzrostu wartości inwestycji. W I kw. br. niemal dwukrotnie więcej inwestycji będzie realizowanych ze środków własnych niż przy wykorzystaniu kredytu bankowego. Respondenci nadal niechętnie zaciągają zobowiązania wobec banków (mimo utrzymującego się niskiego oprocentowania i większej dostępności kredytów). Jednym z powodów może być dobra sytuacja płynnościowa przedsiębiorstw.

Więcej w raporcie: „Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 2013 oraz prognoz koniunktury na I kw. 2014 roku”

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-10-22
1 EUR4,5877
1 USD3,8734
1 CHF4,2714
1 GBP5,0766
100 JPY3,7002

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję