Wydarzenia

Wyniki kwartalnej ankiety NBP nt. sytuacji na rynku kredytowym

Data publikacji strony: 03-02-2014

3 lutego Narodowy Bank Polski opublikował kwartalną informację pt. „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych”. Ankietę wypełniło na przełomie grudnia i stycznia 2014 r. 27 banków, mających łącznie 80 proc. udział w rynku kredytowym.

Zgodnie z wynikami ankiety, w IV kwartale 2013 r. wystąpiły zmiany kryteriów udzielania kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), a kryteria udzielania kredytów dla dużych przedsiębiorstw pozostały niezmienione. Złagodzenie polityki kredytowej wobec MSP było najsilniejsze od I kwartału 2011 r. (złagodzenie zadeklarowała największa liczba banków ważona udziałem w rynku kredytów dla przedsiębiorstw). Złagodzeniu polityki kredytowej sprzyjała poprawa oczekiwań banków dotyczących przyszłej sytuacji gospodarczej, odnotowana po raz pierwszy od II kwartału 2012 r. Ponadto w porównaniu z poprzednimi kwartałami istotnie zmniejszyła się liczba branż identyfikowanych jako ryzykowne. Banki odczuły niewielki wzrost popytu na kredyty ze strony przedsiębiorstw, m.in. z tytułu wzrostu zapotrzebowania na finansowanie środków trwałych i inwestycji (banki wymieniły ten czynnik jako wspierający popyt po raz pierwszy od II kwartału 2012 r.). W I kwartale 2014 r. ankietowane banki przewidują dalsze złagodzenie kryteriów udzielania kredytów dla MSP oraz oczekują znacznie wyższego popytu na wszystkie rodzaje kredytów dla przedsiębiorstw.

Podobnie jak w poprzedniej edycji ankiety, większość banków nie dokonała zmian kryteriów udzielania kredytów mieszkaniowych. Jednocześnie po raz kolejny zostały zaostrzone niektóre warunki udzielania kredytów mieszkaniowych, m.in. wzrosły marże. Banki, które zaostrzyły politykę kredytową, uzasadniały to przede wszystkim wyższym popytem na kredyty mieszkaniowe, który odczuły w IV kwartale 2013 r. W opinii tych banków wzrost popytu był związany ze zmianami prognoz sytuacji na rynku mieszkaniowym oraz oczekiwanym wdrożeniem zapisów Rekomendacji S z początkiem 2014 r. Zastosowanie maksymalnego limitu wysokości wskaźnika LtV może spowodować zaostrzenie polityki kredytowej w I kwartale 2014 r. Jednocześnie banki oczekują dalszego wzrostu popytu w tej kategorii kredytów, co związane będzie prawdopodobnie z rozpoczęciem rządowego programu „Mieszkanie dla Młodych”.

W IV kwartale 2013 r. banki kontynuowały łagodzenie kryteriów oraz warunków udzielania kredytów konsumpcyjnych. Zgodnie z oceną banków zmiany polityki kredytowej spowodowane były narastającą presją konkurencyjną. Banki odczuły niewielki wzrost popytu na kredyty konsumpcyjne. Do czynników wpływających na ten wzrost należało wyższe zapotrzebowanie na finansowanie zakupu dóbr trwałego użytku oraz poprawa sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych. Banki spodziewają się istotnego wzrostu popytu na kredyty konsumpcyjne w I kwartale 2014 r.

  ”Sytuacja na rynku kredytowym - wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych, I kwartał 2014”.

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-10-29
1 EUR4,6330
1 USD3,9505
1 CHF4,3329
1 GBP5,1404
100 JPY3,7946

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję