Wydarzenia

Wyniki kwartalnej ankiety NBP nt. sytuacji na rynku kredytowym

Data publikacji strony: 05-05-2014

W dniu 5 maja Narodowy Bank Polski opublikował kwartalną informację pt. „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych”. W informacji tej omówiono zmiany w polityce kredytowej banków zaobserwowane w I kwartale 2014 r. oraz przewidywane przez banki na II kwartał br. Informacje te zestawiono na podstawie ankiety, którą na przełomie marca i kwietnia 2014 r. 26 banków, o łącznym udziale w rynku kredytowym wynoszącym 83%.

Kryteria udzielania kredytów dla przedsiębiorstw nie zmieniły się istotnie w I kwartale 2014 r. Banki biorące udział w ankiecie wskazały wprawdzie na zaostrzenie kryteriów dla kredytów długoterminowych dla dużych przedsiębiorstw, ale dotyczyło to głównie kredytów zabezpieczonych hipotecznie, które mają niewielki udział w portfelu. Jednocześnie banki złagodziły większość warunków kredytowych – zmiany obejmowały w szczególności obniżkę marż, wydłużenie okresu kredytowania i podwyższenie maksymalnej kwoty kredytu. Po raz pierwszy od dwóch lat do złagodzenia polityki kredytowej przyczyniła się poprawa jakości portfela kredytów dla przedsiębiorstw. Korzystny wpływ miały również oczekiwania banków odnośnie do przyszłej sytuacji gospodarczej, choć obawy związane z sytuacją na Ukrainie spowodowały ograniczenie znaczenia tego czynnika w porównaniu z poprzednim kwartałem. Podobnie jak w poprzedniej edycji ankiety banki odczuły wzrost popytu na kredyty, co tłumaczyły przede wszystkim zwiększonym zapotrzebowaniem na finansowanie inwestycji. W II kwartale 2014 r. banki przewidują złagodzenie polityki kredytowej w segmencie kredytów krótkoterminowych i dalszy wzrost popytu na kredyty ze strony przedsiębiorstw.

Wdrożenie od 1 stycznia br. nowej Rekomendacji S dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie miało wpływ na zaostrzenie polityki kredytowej w segmencie kredytów mieszkaniowych. Silnemu zaostrzeniu kryteriów udzielania kredytów towarzyszyło podwyższenie wymaganego wkładu własnego i skrócenie maksymalnego okresu kredytowania. Podobnie jak w poprzednich kwartałach banki deklarowały wzrost marż na kredytach mieszkaniowych. Mimo zaostrzenia polityki kredytowej banki odczuły wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe, co w ich ocenie wynikało z dalszej poprawy oczekiwań dotyczących sytuacji na rynku mieszkaniowym. Wśród dodatkowych czynników wzrostu popytu banki wymieniły m.in. uruchomienie rządowego programu „Mieszkanie dla Młodych”. Ankietowane banki oczekują dalszego wzrostu zainteresowania kredytami mieszkaniowymi w II kwartale 2014 r. i zapowiadają niewielkie złagodzenie polityki kredytowej w tym segmencie kredytów.

Czwarty kwartał z rzędu banki złagodziły kryteria udzielania kredytów konsumpcyjnych. Od III kwartału 2013 r. systematycznie wzrasta odsetek banków, które tłumaczą złagodzenie polityki kredytowej poprawą jakości tego portfela kredytów. Ankietowane banki nie odczuły istotnych zmian popytu w I kwartale 2014 r., choć ich odpowiedzi były zróżnicowane. W II kwartale 2014 r. banki przewidują niewielkie złagodzenie polityki kredytowej i istotny wzrost popytu.

  ”Sytuacja na rynku kredytowym - wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych, II kwartał 2014”.

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-10-29
1 EUR4,6330
1 USD3,9505
1 CHF4,3329
1 GBP5,1404
100 JPY3,7946

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję