Wydarzenia

Podaż pieniądza w styczniu

Data publikacji strony: 14-02-2014

Dane NBP: W styczniu odnotowano typowe dla pierwszego miesiąca roku ograniczenie presji pieniężnej. Głównym czynnikiem decydującym o wielkości i kierunku zmiany M3 były depozyty bankowe przedsiębiorstw, których wartość zmniejszyła się.

Wstępne dane o podaży pieniądza, opublikowane przez NBP 14 lutego, wskazują, że w styczniu w ujęciu miesięcznym zasoby pieniądza zmniejszyły się. Agregat M3, obrazujący łączną podaż pieniądza, wynosił na koniec miesiąca 963,6 mld zł i był o 1,6 proc. niższy niż na koniec grudnia.

Głównym składnikiem decydującym o wielkości i kierunku miesięcznej zmiany M3 były depozyty przedsiębiorstw, których wartość w ciągu miesiąca zmniejszyła się o 14,6 mld zł (czyli o 7,1 proc.). Jest to zjawisko typowe dla stycznia, będące wynikiem odtworzenia sald na kontach rozrachunkowych po rozpoczęciu nowego roku bilansowego oraz wypłat premii i nagród rocznych na rzecz pracowników. Na koniec stycznia depozyty bankowe przedsiębiorstw wynosiły łącznie 191,9 mld zł.

Natomiast istotnym elementem ograniczającym spadek M3 był przyrost depozytów gospodarstw domowych o 6,1 mld zł (1,1 proc.) do 549,7 mld zł. Jak co roku był on po części następstwem wypłat premii i nagród dla pracowników.

Łączne zadłużenie kredytobiorców w bankach w styczniu zwiększyło się o 11,2 mld zł, tj. 1,2 proc. i wyniosło 948,5 mld zł. Największy udział w przyroście należności miały gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa. Zadłużenie pierwszych zwiększyło się o 5,6 mld zł (1,0 proc.) i wyniosło 568 mld zł, a należności firm wzrosły o 4,9 mld zł (1,8 proc.) i wyniosły 279,5 mld zł.

Analitycy NBP zwracają uwagę, że w poprzednich latach (za wyjątkiem stycznia 2013 r., w którym odnotowano spadek należności przedsiębiorstw o 0,6 mld zł) zjawiskiem typowym dla stycznia był stosunkowo duży wzrost zadłużenia firm w wyniku zaciągania kredytu w rachunku bieżącym. Duże zapotrzebowanie na tę kategorię kredytu wiąże się z dodatkowymi wypłatami wynagrodzeń dla pracowników.

Zobacz pełne dane o podaży pieniądza w styczniu 2014 r.

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-10-29
1 EUR4,6330
1 USD3,9505
1 CHF4,3329
1 GBP5,1404
100 JPY3,7946

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję