Wydarzenia

Podaż pieniądza w lutym

Data publikacji strony: 14-03-2014

Dane NBP: Podaż pieniądza M3 w lutym zwiększyła się nominalnie o 0,6 proc. Poziom zadłużenia zarówno gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw w bankach nie uległ większym zmianom.

Wstępne dane o podaży pieniądza, opublikowane przez NBP 14 marca, wskazują, że w lutym w ujęciu miesięcznym zasoby pieniądza zwiększyły się. Agregat M3, obrazujący łączną podaż pieniądza, wyniósł na koniec miesiąca 968,6 mld zł i był o 0,6 proc. wyższy niż na koniec stycznia.

Głównym składnikiem M3 decydującym o miesięcznym przyroście M3 były depozyty gospodarstw domowych, które wzrosły o 1,0 proc. (prawie o 5,5 mld zł) do poziomu 555,2 mld zł. Wyraźnie powiększyły się również depozyty samorządów (o 3,8 mld zł), które na początku roku otrzymują więcej subwencji rządowych niż w następnych miesiącach roku. Natomiast nieznacznie zmniejszyły się depozyty przedsiębiorstw. Ich stan na koniec lutego wyniósł 191,0 mld zł, co oznacza spadek o 0,9 mld zł, czyli o 0,5 proc.

Należności przedsiębiorstw wobec banków w lutym wzrosły o 0,4 proc. do 280,1 mld zł. Zadłużenie gospodarstw domowych w bankach zmniejszyło się zaś o 0,1 proc. i na koniec miesiąca wyniosło 567,5 mld zł, a po uwzględnieniu wpływu różnic kursowych wzrosło o 0,3 proc.

Zobacz pełne dane o podaży pieniądza w lutym 2014 r.

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-10-29
1 EUR4,6330
1 USD3,9505
1 CHF4,3329
1 GBP5,1404
100 JPY3,7946

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję