Wydarzenia

Podaż pieniądza w marcu

Data publikacji strony: 14-04-2014

Dane NBP: Podaż pieniądza M3 w marcu zwiększyła się nominalnie o 1,1 proc. Zwiększyły się depozyty gospodarstw domowych i przedsiębiorstw - wzrosło także ich zadłużenie w bankach.

Wstępne dane o podaży pieniądza, opublikowane przez NBP 14 kwietnia, wskazują, że w marcu w ujęciu miesięcznym zasoby pieniądza zwiększyły się. Agregat M3, obrazujący łączną podaż pieniądza, wyniósł na koniec miesiąca 979,5 mld zł i był o 1,1 proc. wyższy niż na koniec lutego.

Głównym składnikiem M3 decydującym o miesięcznym przyroście M3 były depozyty przedsiębiorstw, które wzrosły o 1,7 proc. (o 3,3 mld zł) do poziomu 194,3 mld zł. Powiększyły się także depozyty gospodarstw domowych. Ich stan na koniec marca wyniósł 557,8 mld zł, co oznacza wzrost o 2,6 mld zł, czyli o 0,5 proc. W marcu wyraźnie powiększyły się również depozyty samorządów (o 2,5 mld zł), do 31,5 mld zł.

W układzie przekroju sektorowego największy przyrost zadłużenia – o 4,4 mld zł – nastąpił w przypadku niemonetarnych instytucji finansowych. Należności banków od przedsiębiorstw w marcu wzrosły o 1,2 proc. (o 3,3 mld zł) do 283,4 mld zł. Zadłużenie gospodarstw domowych w bankach zwiększyło się zaś o 0,4 proc. (o 2,2 mld zł) i na koniec miesiąca wyniosło 569,4 mld zł.

Zobacz pełne dane o podaży pieniądza w marcu 2014 r.

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-10-20
1 EUR4,5865
1 USD3,8926
1 CHF4,2810
1 GBP5,0451
100 JPY3,6887

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję