Wydarzenia

Podaż pieniądza w kwietniu

Data publikacji strony: 14-05-2014

Dane NBP: Podaż pieniądza M3 w kwietniu zwiększyła się nominalnie o 0,6 proc. Zwiększyły się depozyty gospodarstw domowych, a zmalały przedsiębiorstw. Wzrosło zadłużenie w bankach zarówno gospodarstw, jak i przedsiębiorstw.

Wstępne dane o podaży pieniądza, opublikowane przez NBP 14 maja, wskazują, że w kwietniu w ujęciu miesięcznym zasoby pieniądza zwiększyły się. Agregat M3, obrazujący łączną podaż pieniądza, wyniósł na koniec miesiąca 985,8 mld zł i był o 0,6 proc. (o 5,4 mld zł) wyższy niż na koniec marca.

Składnikami M3 dominującymi w miesięcznym przyroście były: pieniądz gotówkowy w obiegu poza kasami banków, który przyrósł o 2,2 proc. (o 2,6 mld zł) do 119,3 mld zł oraz depozyty niemonetarnych instytucji finansowych, które wzrosły o 5,9 proc. (o 2,6 mld zł) do 46,7 mld zł. Depozyty gospodarstw domowych zwiększyły się o 0,3 proc. (o 1,8 mld zł) do poziomu 559,6 mld zł. Zmniejszyły się natomiast depozyty przedsiębiorstw. Ich stan na koniec kwietnia wyniósł 192,2 mld zł, co oznacza spadek o 2,1 mld zł, czyli o 1,1 proc. W kwietniu wyraźnie zmniejszyły się również depozyty samorządów (o 1,4 mld zł), do 30,1 mld zł.

Największy przyrost zadłużenia – o 4 mld zł – nastąpił w przypadku przedsiębiorstw. Na koniec miesiąca ich zobowiązania wobec banków wynosiły 287,4 mld zł. Należności banków od gospodarstw domowych w kwietniu wzrosły o 0,7 proc. (o 3,8 mld zł) do 573,2 mld zł. Zmniejszyło się zadłużenie w bankach niemonetarnych instytucji finansowych – łącznie o 5,5 proc. (2,7 mld zł) i na koniec miesiąca wyniosło 46 mld zł.

Zobacz pełne dane o podaży pieniądza w kwietniu 2014 r.

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-10-27
1 EUR4,5890
1 USD3,8860
1 CHF4,2742
1 GBP5,0607
100 JPY3,7150

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję