Wydarzenia

Podaż pieniądza w maju

Data publikacji strony: 13-06-2014

Dane NBP: Podaż pieniądza M3 w maju zwiększyła się nominalnie o 0,6 proc. Zwiększyły się depozyty przedsiębiorstw, natomiast gospodarstw domowych pozostały na niezmienionym poziomie. Zadłużenie przedsiębiorstw wrosło, choć mniej niż w poprzednim analizowanym okresie.

Wstępne dane o podaży pieniądza, opublikowane przez NBP 13 czerwca, wskazują, że w maju w ujęciu miesięcznym zasoby pieniądza zwiększyły się. Agregat M3, obrazujący łączną podaż pieniądza, wyniósł na koniec miesiąca 992,0 mld zł i był o 0,6 proc. (o 5,8 mld zł) wyższy niż na koniec kwietnia.

Składnikiem M3 dominującym w miesięcznym przyroście były depozyty przedsiębiorstw. Ich stan na koniec maja wyniósł 195,6 mld, co oznacza przyrost o 3,4 mld, czyli o 1,8 proc. Wzrosły także depozyty instytucji samorządowych, które zwiększyły się o 4,5 proc. (o 1,3 mld zł) do 31,4 mld zł, oraz depozyty niemonetarnych instytucji finansowych, które zwiększyły się o 2,5 proc. (o 1,1 mld zł) do 47,9 mld zł. Na prawie niezmienionym poziomie 559,4 mld zł utrzymały się depozyty gospodarstw domowych.

Największy przyrost zadłużenia – o 0,8 proc., tj. o 2,4 mld zł – odnotowano w sektorze przedsiębiorstw. Na koniec miesiąca stan należności od firm wyniósł 289,7 mld zł. Należności banków od gospodarstw domowych w maju wzrosły o 0,2 proc. (o 1,4 mld zł) do 574,7 mld zł. Zmniejszyło się zadłużenie w bankach niemonetarnych instytucji finansowych – o 3,3 proc. (1,5 mld zł) i na koniec miesiąca wyniosło 44,5 mld zł.

Zobacz pełne dane o podaży pieniądza w maju 2014 r.

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-10-22
1 EUR4,5877
1 USD3,8734
1 CHF4,2714
1 GBP5,0766
100 JPY3,7002

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję