Wydarzenia

Podaż pieniądza w czerwcu

Data publikacji strony: 14-07-2014

Dane NBP: Podaż pieniądza M3 w czerwcu zwiększyła się nominalnie o 0,4 proc. Wzrosły depozyty przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Nieco wolniej niż w poprzednich miesiącach wzrastało zadłużenie tych sektorów.

Wstępne dane o podaży pieniądza, opublikowane przez NBP 14 lipca, wskazują, że w czerwcu w ujęciu miesięcznym zasoby pieniądza zwiększyły się. Agregat M3, obrazujący łączną podaż pieniądza, wyniósł na koniec miesiąca 995,5 mld zł i był o 0,4 proc. (o 4,4 mld zł) wyższy niż na koniec maja.

Składnikiem M3 dominującym w miesięcznym przyroście były depozyty przedsiębiorstw. Ich stan na koniec czerwca wyniósł 199,6 mld, co oznacza przyrost o 3,9 mld, czyli o 2,0 proc. Stosunkowo nieduży był wzrost depozytów gospodarstw domowych - zwiększyły się one o 2,2 mld zł, tj. o 0,4%, do poziomu 561,0 mld zł. Natomiast zmniejszył się stan środków zdeponowanych w bankach przez instytucje samorządowe o 7,9 proc. (o 2,5 mld zł) do 28,5 mld zł.

Nieco wolniej niż w poprzednich miesiącach br. rosło zadłużenie gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Przyrost nominalny w sektorze gospodarstw domowych wyniósł 3,9 mld zł, tj. o 0,7%, do poziomu 578,7 mld zł, a po eliminacji zmian nietransakcyjnych 2,4 mld zł, tj. 0,4%. W tym ujęciu był najniższy od marca br. Zadłużenie przedsiębiorstw zwiększyło się 3,4 mld zł (o 1,2%) do 293,2 mld zł. Przyrost ten był najmniejszy od lutego br. Zadłużenie netto instytucji rządowych szczebla centralnego nie uległo większej zmianie.

Zobacz dane o podaży pieniądza w czerwcu 2014 r.

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-10-20
1 EUR4,5865
1 USD3,8926
1 CHF4,2810
1 GBP5,0451
100 JPY3,6887

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję