Wydarzenia

Podaż pieniądza w lipcu

Data publikacji strony: 14-08-2014

Dane NBP: Podaż pieniądza M3 w lipcu zwiększyła się nominalnie o 0,7 proc. i wyniosła 1,0 bln zł. Największy wzrost depozytów odnotowały gospodarstwa domowe. Wzrosły także depozyty niemonetarnych instytucji finansowych i w mniejszym stopniu przedsiębiorstw. Akcja kredytowa dla gospodarstw domowych utrzymywała się na poziomie zbliżonym do obserwowanej w ostatnich miesiącach. Natomiast zmniejszyło się zadłużenie przedsiębiorstw.

Wstępne dane o podaży pieniądza, opublikowane przez NBP 14 sierpnia, wskazują, że w lipcu w ujęciu miesięcznym zasoby pieniądza zwiększyły się. Agregat M3, obrazujący łączną podaż pieniądza, wyniósł na koniec miesiąca nieco ponad 1,0 bln zł i był o 0,7 proc. (o 7,4 mld zł) wyższy niż na koniec czerwca.

W sektorze gospodarstw domowych odnotowano najwyższy od lutego br. wzrost depozytów. Ich wartość zwiększyła się w lipcu br. o 2,9 mld zł (tj. o 0,5 proc.) do 563,9 mld zł. Wartość depozytów niemonetarnych instytucji finansowych wzrosła o 2,3 mld zł (tj. o 4,9 proc.) i wyniosła 49 mld zł. Odnotowano także wzrost depozytów przedsiębiorstw o 0,8 mld zł (tj. o 0,4 proc.) do 200,2 mld zł.

Stan należności od gospodarstw domowych zwiększył się o 2,9 mld zł (tj. o 0,5 proc.) i osiągnął poziom 581,5 mld zł. Po raz pierwszy w tym roku odnotowano miesięczny spadek zadłużenia przedsiębiorstw. Zmniejszyło się ono o 1,6 mld zł (tj. o 0,5 proc.) i wyniosło 291,8 mld zł. Znaczący wpływ na wielkość i kierunek miesięcznej zmiany łącznego zadłużenia ogółu kredytobiorców miał spadek zadłużenia niemonetarnych instytucji finansowych – o 1,8 mld zł (tj. o 3,8 proc.) do 45,4 mld zł.

Zobacz dane o podaży pieniądza w lipcu 2014 r.

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-10-22
1 EUR4,5877
1 USD3,8734
1 CHF4,2714
1 GBP5,0766
100 JPY3,7002

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję