Wydarzenia

Podaż pieniądza w sierpniu 2014 r.

Data publikacji strony: 12-09-2014

Dane NBP: Podaż pieniądza M3 w sierpniu zwiększyła się o ponad 18 mld zł i wyniosła 1,02 bln zł. Największy wzrost depozytów odnotowały niemonetarne instytucje finansowe. Znacząco wzrosły także depozyty przedsiębiorstw, a także – w mniejszym stopniu – gospodarstw domowych. Wyraźnie wzrosła akcja kredytowa dla przedsiębiorstw. Przyrost zadłużenia gospodarstw domowych był w większej części wynikiem osłabienia złotego.

Wstępne dane o podaży pieniądza, opublikowane przez NBP 12 września, wskazują, że w sierpniu w ujęciu miesięcznym zasoby pieniądza zwiększyły się. Agregat M3, obrazujący łączną podaż pieniądza, wyniósł na koniec miesiąca ponad 1,02 bln zł i był o 18 mld zł wyższy niż na koniec lipca.

W sektorze niemonetarnych instytucji finansowych odnotowano jeden z najwyższych w ostatnich latach wzrost depozytów. Ich wartość zwiększyła się w sierpniu br. o 7,8 mld zł do 56,5 mld zł. Wartość depozytów przedsiębiorstw wzrosła o niemal 5,5 mld zł i wyniosła 205,4 mld zł. Oszczędności w sektorze gospodarstw domowych także wzrosły – o 2,2 mld zł do poziomu 566,1 mld zł.

Stan należności od gospodarstw domowych zwiększył się o 5,6 mld zł i osiągnął poziom 587,1 mld zł. Jednak w większości przyrost ten wynikał z osłabienia złotego. Realnie kredyty dla gospodarstw domowych powiększyły się o ok. 2,4 mld zł. Znacząco wzrósł natomiast poziom zadłużenia przedsiębiorstw, który zwiększył się o niemal 5,4 mld zł osiągając wartość 297,1 mld zł. Nieco mniejszy wzrost zadłużenia odnotowano także w sektorze niemonetarnych instytucji finansowych, od których należności wzrosły o 2,2 mld zł, osiągając wartość prawie 47,7 mld zł.

Zobacz pełne dane o podaży pieniądza w sierpniu 2014 r.

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-10-29
1 EUR4,6330
1 USD3,9505
1 CHF4,3329
1 GBP5,1404
100 JPY3,7946

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję