Wydarzenia

Podaż pieniądza we wrześniu 2014 r.

Data publikacji strony: 14-10-2014

Dane NBP: Podaż pieniądza M3 we wrześniu nie zmieniła się w porównaniu z poprzednim miesiącem. Wzrosły depozyty przedsiębiorstw i w mniejszym stopniu gospodarstw domowych. Zadłużenie tych sektorów zwiększyło się nieco wolniej niż w poprzednim miesiącu.

Wstępne dane o podaży pieniądza, opublikowane przez NBP 14 października, wskazują, że we wrześniu w ujęciu miesięcznym wielkość zasobów pieniądza nie zmieniła się. Agregat M3, obrazujący łączną podaż pieniądza, wyniósł na koniec września 1,02 bln zł, tak jak na koniec poprzedniego miesiąca.

Depozyty sektora przedsiębiorstw wzrosły we wrześniu o 3,4 mld zł (tj. o 1,6 proc.) do 208,8 mld zł. Nieznacznie wzrosła wartość depozytów gospodarstw domowych – o 1,3 mld zł (tj. o 0,2 proc.) i wyniosła 567,3 mld zł. Spadek depozytów odnotowano w sektorze niemonetarnych instytucji finansowych. Zmniejszyły się one o 3,8 mld zł (tj. o 6,7 proc.) do 53,0 mld zł.

Stan należności od przedsiębiorstw zwiększył się o niemal 4,3 mld zł (tj. o 1,4 proc.) i osiągnął wartość 301,4 mld zł. Wzrosło także zadłużenie gospodarstw domowych - zwiększyło się ono o 3,0 mld zł (tj. o 0,5 proc.) i osiągnęło poziom 590,2 mld zł. Na wielkość miesięcznych zmian obydwu sektorów znacząco wpłynęło nabycie przez jeden z banków wierzytelności od niemonetarnej instytucji finansowej. Spadek zadłużenia odnotowano natomiast w sektorze niemonetarnych instytucji finansowych. Stan należności od tych jednostek obniżył się o 1,4 mld zł (tj. o 3,1 proc.) do 46,4 mld zł.

Zobacz więcej

Stopy procentowe

Referencyjna 0,50
Lombardowa 1,00
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,51
Dyskontowa weksli 0,52

Kursy średnie

Tabela z dnia 2021-10-15
1 EUR4,5733
1 USD3,9413
1 CHF4,2691
1 GBP5,4083
100 JPY3,4484

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję