Wydarzenia

Podaż pieniądza w październiku 2014 r.

Data publikacji strony: 14-11-2014

Dane NBP: Podaż pieniądza M3 w październiku umiarkowanie zwiększyła się w porównaniu z poprzednim miesiącem. Depozyty gospodarstw domowych rosły szybciej niż depozyty przedsiębiorstw. Zadłużenie sektora gospodarstw domowych zwiększało się nieco wolniej niż w poprzednim miesiącu, natomiast w przypadku sektora przedsiębiorstw zmniejszyło się.

Wstępne dane opublikowane przez NBP 14 listopada, wskazują, że agregat M3, obrazujący łączną podaż pieniądza, wyniósł na koniec października 1,03 bln zł i był o 6,8 mld zł (tj. o 0,7 proc.) wyższy w porównaniu ze stanem z końca września.

Depozyty sektora gospodarstw domowych wzrosły w październiku o 4,7 mld zł (tj. o 0,8 proc.) do 572 mld zł. Nieznacznie wzrosła wartość depozytów sektora przedsiębiorstw – o 0,6 mld zł (tj. o 0,3 proc.) i wyniosła prawie 210 mld zł. Natomiast spadek depozytów odnotowano w sektorze instytucji samorządowych. Zmniejszyły się one o około 1,4 mld zł (tj. o 4,8 proc.) do 27 mld zł.

Stan należności od przedsiębiorstw zmniejszył się o 1,8 mld zł (tj. o 0,6 proc.) i wyniósł 299,3 mld zł. Zadłużenie gospodarstw domowych wzrosło o 1,9 mld zł (tj. o 0,3 proc.) i osiągnęło poziom 592,1 mld zł. Największy wzrost zadłużenia w porównaniu z poprzednim analizowanym okresem odnotowano natomiast w sektorze niemonetarnych instytucji finansowych. Stan należności od tych jednostek zwiększył się o 2,2 mld zł (tj. o 4,8 proc.) do 48,8 mld zł.

Zobacz więcej

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-09-24
1 EUR4,5272
1 USD3,8833
1 CHF4,1998
1 GBP4,9467
100 JPY3,6866

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję