Wydarzenia

Podaż pieniądza w listopadzie 2014 r.

Data publikacji strony: 12-12-2014

Dane NBP: W listopadzie podaż pieniądza M3 zwiększyła się nominalnie o 4,5 mld zł. Wzrosły depozyty gospodarstw domowych i – w nieco mniejszym stopniu – przedsiębiorstw. Zadłużenie sektora gospodarstw domowych zwiększało się nieco wolniej niż w poprzednim miesiącu. Natomiast sektor przedsiębiorstw odnotował wzrost zadłużenia po spadku w październiku.

Wstępne dane opublikowane przez NBP 12 grudnia, wskazują, że w listopadzie zasoby pieniądza umiarkowanie zwiększyły się. Agregat M3, obrazujący łączną podaż pieniądza, wyniósł na koniec miesiąca 1 033,1 mld zł i był o 4,5 mld zł (tj. o 0,4 proc.) wyższy niż na koniec października.

Składnikiem M3 dominującym w miesięcznym przyroście były depozyty gospodarstw domowych – zwiększyły się one o 4,8 mld zł (tj. o 0,8 proc.) do poziomu 576,6 mld zł. Nieco mniejszy był przyrost depozytów przedsiębiorstw. Ich stan na koniec listopada wyniósł 213,5 mld zł i był wyższy o prawie 4 mld zł (tj. o 1,9 proc.) niż na koniec października. Zmniejszył się natomiast stan środków zdeponowanych w bankach przez niemonetarne instytucje finansowe. Na koniec listopada wyniósł on 49 mld zł, a zatem o 4,5 mld zł (tj. 8,5 proc.) mniej niż na koniec października.

Stan należności od przedsiębiorstw zwiększył się o 3,4 mld zł (tj. o 1,1 proc.) i wyniósł 303 mld zł. Zadłużenie gospodarstw domowych wzrosło o 1,5 mld zł (tj. o 0,2 proc.) i osiągnęło poziom 593,5 mld zł. Drugi miesiąc z rzędu szybko rosło zadłużenie niemonetarnych instytucji finansowych. Stan należności od tych jednostek zwiększył się o 2,9 mld zł (tj. o 5,9 proc.) do 52 mld zł.

Zobacz więcej

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-10-29
1 EUR4,6330
1 USD3,9505
1 CHF4,3329
1 GBP5,1404
100 JPY3,7946

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję