Komunikaty

Raport o rynku pracy w II kw. 2014 r.

Data publikacji strony: 02-10-2014

Analizy NBP: W II kwartale 2014 r. wciąż szybko rosła liczba osób pracujących. Potwierdziły to nie tylko wyniki BAEL, ale także dane napływające z przedsiębiorstw.

W II kwartale 2014 r. nadal szybko rosła liczba osób pracujących BAEL. W ujęciu rocznym zwiększyła się o 1,7 proc. r/r wobec 1,8 proc. r/r przed kwartałem (dane odsezonowane). W poprzednich dwóch kwartałach na wzrost zatrudnienia oddziaływały także efekty statystyczne związane z wydłużeniem urlopów macierzyńskich. W II kwartale 2014 r. efekty statystyczne nie podnosiły już rocznej dynamiki pracujących, a mimo to utrzymała się ona na relatywnie wysokim poziomie.

Liczba osób aktywnych zawodowo obniżyła się. Jest to wynik zarówno spadku współczynnika aktywności zawodowej, jak i pierwszego od 2007 r. spadku populacji osób w wieku powyżej 15 lat.

Dane o przepływach na rynku pracy wskazują, że wyraźnie spadła liczba osób napływających z nieaktywności do bezrobocia (np. absolwentów dopiero poszukujących pracy), a z drugiej strony wzrosła liczba osób odpływających do nieaktywności bezpośrednio z zatrudnienia (np. w wyniku przejścia na emerytury, urlopy wychowawcze itp.).

Stopa bezrobocia nadal obniża się. Stopa bezrobocia rejestrowanego po skorygowaniu o wahania sezonowe spadła od swojego maksimum na jesieni 2013 r. o 0,3 pkt proc. do 13,2 proc. Stopa bezrobocia BAEL obniżyła się w II kwartale 2014 r. do 9,2 proc. (dane odsezonowane), tj. o 0,5 pkt proc. wobec I kwartału 2014 roku.

Dynamika wzrostu płac w gospodarce w II kwartale 2014 r. obniżyła się do 3,5 proc. r/r (wobec 4,2 proc. r/r w I kwartale 2014 r.). Dynamika płac w sektorze przedsiębiorstw pozostawała na stabilnym poziomie, wyższym niż w całej gospodarce (wzrost o 4,1 proc. r/r).

Ponieważ tempo wzrostu PKB i liczby pracujących w podobnym stopniu obniżyły się, dynamika wydajności pracy w gospodarce nie uległa zmianie. Przy niższym wzroście płac jednostkowe koszty pracy obniżyły się: na podstawie danych BAEL do 1,9 proc. r/r w II kwartale 2014 r. wobec 2,6 proc. r/r w I kwartale 2014 r.

W najnowszym raporcie znalazły się także pogłębione analizy dotyczące wpływu kryzysu na sytuację w mikropodmiotach, polaryzacji zatrudnienia w zależności od kwalifikacji, jak również oddziaływania nowych przepisów dotyczących urlopów rodzicielskich na aktywność ekonomiczną kobiet.

  • Jak kryzys odbił się na zatrudnieniu w mikrofirmach?
    Choć co trzecia osoba pracuje w Polsce w tzw. mikrofirmach (tj. podmiotach zatrudniających do 9 osób), 2/3 z nich to po prostu samozatrudnieni – w rolnictwie i poza nim. Mikrofirmy szybciej niż większe przedsiębiorstwa zwalniają (bądź upadają) i szybciej zatrudniają (lub powstają).
  • Czy na polskim rynku pracy – tak jak w innych krajach – zanika „środek”?
    Coraz więcej osób pracujących w Polsce w zawodach wymagających tzw. średnich kwalifikacji odnotowuje relatywnie najniższe zarobki. Generalna tendencja zanikania miejsc pracy w zawodach o średnich kwalifikacjach występowała w Polsce tylko w pierwszych latach transformacji, a w ostatnich latach ich liczba nawet nieznacznie rośnie, co odbiega od tendencji w USA i UE15. Sprzyja to pogłębianiu nierówności dochodowych i jest niekorzystne z perspektywy pozycji Polski na rynkach globalnych.
  • Wydłużenie urlopów macierzyńskich ma znaczny, choć na razie czysto statystyczny wpływ na poziom zatrudnienia
    Korzystający z urlopów macierzyńskich są przez GUS klasyfikowani jako pracujący, a korzystający z urlopów wychowawczych jako nieaktywni. Wydłużenie urlopów zmniejszyło więc – przynajmniej przejściowo – odpływy z zatrudnienia do nieaktywności na czysto statystycznym poziomie. Na razie jest zbyt wcześnie, aby ocenić, czy osoby korzystające z dłuższych urlopów macierzyńskich z taką samą częstotliwością i na taki sam okres będą brały urlopy wychowawcze. W ujęciu rocznym liczba kobiet przebywających na urlopach macierzyńskich już w IV kwartale 2013 r. wzrosła o 50 tys. do poziomu 153 tys. osób, zaś w I kwartale 2014 r. – do 190 tys. osób.

Zobacz: Kwartalny raport o rynku pracy w II kw. 2014 r.


Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-10-22
1 EUR4,5877
1 USD3,8734
1 CHF4,2714
1 GBP5,0766
100 JPY3,7002

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję