Komunikaty

Raport o rynku pracy w IV kw. 2013 r.

Data publikacji strony: 19-03-2014

Analizy NBP: W ostatnim kwartale 2013 r. coraz szybciej rosła liczba osób pracujących. Potwierdziły to nie tylko wyniki BAEL, ale także dane napływające z przedsiębiorstw.

W IV kw. 2013 roku coraz szybciej rosła liczba osób pracujących BAEL. W ujęciu rocznym zwiększyła się o 0,5% r/r, a w ujęciu kwartalnym wzrosła o 0,4% (dane odsezonowane). Poprawa była widoczna również w danych ze sprawozdawczości przedsiębiorstw.

Wzrost liczby pracujących BAEL był efektem przede wszystkim wyraźnego spadku ryzyka utraty pracy. W porównaniu do poprzedniego kwartału nieznacznie niższe było natomiast prawdopodobieństwo znalezienia pracy.

Rośnie zainteresowanie zwiększeniem zatrudnienia w kolejnych kwartałach. Świadczy o tym fakt, że w IV kw. 2013 roku nadal przybywało „rynkowych” wakatów zgłaszanych do urzędów pracy, a także wyraźny wzrost liczby ofert pracy na początku 2014 roku.

Liczba osób aktywnych zawodowo ustabilizowała się. Jest to wynik zarówno stabilizacji współczynnika aktywności zawodowej, jak i braku wzrostu liczby osób w wieku powyżej 15 lat. Brak zmian współczynnika był efektem z jednej strony rosnącej aktywności zawodowej osób w wieku przedemerytalnym (45-59/64 lata), ale przy jednoczesnym spadku aktywności osób w wieku największej aktywności (34-44 lata).

Stopa bezrobocia powoli obniża się. Stopa bezrobocia rejestrowanego po skorygowaniu o wahania sezonowe spadła od swojego maksimum na jesieni 2013 o 0,3pp. do 13,2%. Stopa bezrobocia BAEL obniżyła się w IV kw. 2013 r. do 10,1%, tj. o 0,2 pp. mniej niż w III kw. 2013 roku.

Dynamika wzrostu płac w gospodarce w IV kw. 2013 r. obniżyła się do 3,6% r/r (wobec 4,0% r/r w III kw. 2013). Dynamika płac w sektorze przedsiębiorstw pozostawała na stabilnym poziomie, niższym niż w całej gospodarce (wzrost do 3,3% r/r).

Przyśpieszenie dynamiki wzrostu PKB przełożyło się na wzrost dynamiki wydajności pracy, który dotyczył wszystkich sektorów. Ponadto obniżyła się dynamika wynagrodzeń w gospodarce. Oba te czynniki wpływają na obniżenie się dynamiki jednostkowych kosztów pracy, która – na podstawie danych BAEL – spadła do 1,4% r/r ( z 2,2% r/r w III kw. 2013 r.)

W najnowszym raporcie znalazły się także pogłębione analizy dotyczące pracy w nadgodzinach oraz liczby osób bezskutecznie poszukujących pracy.

  • Praca w nadgodzinach coraz mniej popularna
Coraz mniej liczna grupa pracowników wypracowuje nadgodziny – zaledwie co dziesiąta osoba deklaruje, że pracuje więcej niż ok. 40 godzin. Ten trend jest stały. Jeśli pojawiają się w gospodarce nadgodziny, jest to przejaw krótkookresowego dostosowania po stronie pracodawców.
  • Przybywa osób bezskutecznie poszukujących pracy dłużej niż rok
Skutkiem przedłużającego się spowolnienia gospodarczego w Polsce jest m.in. zwiększenie się grupy osób bezskutecznie poszukujących pracy od ponad roku. Sytuacji tej nie łagodzą nawet oznaki poprawy na rynku pracy. Narasta tendencja tzw. stażu na bezrobociu – coraz mniej osób, które traciły pracę, było w stanie znaleźć nową w ciągu kilku miesięcy. Rosnąca liczba osób z długim „stażem bezrobocia” jest istotną przeszkodą w poprawie sytuacji gospodarstw domowych, nawet w warunkach malejącego bezrobocia.

Zobacz: Kwartalny raport o rynku pracy w IV kw. 2013 r.


Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-10-22
1 EUR4,5877
1 USD3,8734
1 CHF4,2714
1 GBP5,0766
100 JPY3,7002

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję