Wydarzenia

Konferencja po marcowym posiedzeniu RPP

Data publikacji strony: 05-03-2014

Rada Polityki Pieniężnej na marcowym posiedzeniu pozostawiła stopy procentowe NBP na dotych­czasowym poziomie, oceniając, że nie powinny się one zmieniać co najmniej do końca trzeciego kwartału 2014 r.

Obradująca 4 i 5 marca Rada Polityki Pieniężnej postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Stopa referencyjna nadal wynosi 2,50 proc., lombardowa – 4,00 proc., depozytowa – 1,00 proc., a redyskonta weksli – 2,75 proc.

Na decyzję Rady wpłynęła jej ocena, iż w najbliższych kwartałach prawdopodobna jest kontynuacja stopniowej poprawy koniunktury, jednak presja inflacyjna pozostanie ograniczona. „Taką ocenę potwierdza marcowa projekcja inflacji i PKB. W związku z tym Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie” – podała RPP w swoim komunikacie. Rada oceniła także, że stopy procentowe powinny pozostać niezmienione w dłuższym okresie, czyli co najmniej do końca trzeciego kwartału tego roku.

Z najnowszą projekcją inflacji i PKB Rada zapoznała się na marcowym posiedzeniu. Z projekcji wynika, że – przy założeniu niezmienionych stóp procentowych i z uwzględnieniem danych dostępnych do 14 lutego – z 50-procentowym prawdopodo­bieństwem inflacja znajdzie się w przedziale 0,8-1,4 proc. w 2014 r. (1,1-2,2 proc. w poprzedniej projekcji z listopada 2013 r.), w 2015 r. w przedziale 1,0-2,6 proc. (wobec 1,1-2,6 proc.), a w 2016 r. 1,6-3,3 proc. Natomiast roczne tempo wzrostu PKB znajdzie się w przedziale 2,9-4,2 proc. w 2014 r. (wobec 2,0-3,9 proc. w projekcji z listopada 2013 r.), 2,7-4,8 proc. w 2015 r. (wobec 2,1-4,5 proc.) oraz 2,3-4,8 proc. w 2016 r.

Projekcja inflacji i PKB jednoznacznie pokazuje dużą przewidywalność trendów gospodarczych. Nie wynika z niej, abyśmy musieli obawiać się w najbliższych kwartałach presji inflacyjnej – powiedział profesor Marek Belka podczas konferencji prasowej po posiedzeniu RPP.

W konferencji, obok przewodniczącego Rady, uczestniczyli prof. Jan Winiecki i dr Andrzej Bratkowski.

Profesor Belka odpowiadając na pytania dziennikarzy o powody decyzji o wydłużeniu okresu, w którym stopy procentowe nie powinny być zmieniane, wyjaśnił, że Rada chciała pokazać, iż fundamenty polskiej gospodarki są mocne także w świetle ostatnich zawirowań na Ukrainie. – Sytuacja na Ukrainie przyspieszyła naszą decyzję, aby pokazać, że nie widzimy zagrożeń dla gospodarki, a przynajmniej w kontekście prowadzenia polityki pieniężnej. Chcieliśmy dać wyraz zaufaniu do siły fundamentów polskiej gospodarki i stabilności kursu złotego – powiedział prezes NBP.

Zobacz też:

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-10-27
1 EUR4,5890
1 USD3,8860
1 CHF4,2742
1 GBP5,0607
100 JPY3,7150

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję