Wydarzenia

Konferencja po kwietniowym posiedzeniu RPP

Data publikacji strony: 09-04-2014

Rada Polityki Pieniężnej na kwietniowym posiedzeniu pozostawiła stopy procentowe NBP na dotychczasowym poziomie, podtrzymując swoją ocenę, że nie powinny się one zmieniać co najmniej do końca trzeciego kwartału 2014 r.

Obradująca 8 i 9 kwietnia Rada Polityki Pieniężnej postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Stopa referencyjna nadal wynosi 2,50 proc., lombardowa – 4,00 proc., depozytowa – 1,00 proc., a redyskonta weksli – 2,75 proc.

Na decyzję Rady wpłynęła jej ocena, iż w najbliższych kwartałach prawdopodobna jest kontynuacja stopniowej poprawy koniunktury, jednak presja inflacyjna pozostanie ograniczona. „W związku z tym Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Rada ocenia, że stopy procentowe NBP powinny pozostać niezmienione w dłuższym okresie, tj. co najmniej do końca trzeciego kwartału br.” – podała Rada w swoim komunikacie.

Do lipca, kiedy zostanie przedstawiona nowa projekcja inflacji i PKB, nie przewidujemy zmiany nastawienia naszej polityki. Do tego czasu, jeśli się nic nie wydarzy, nie zmieni się brzmienie naszego komunikatu – powiedział profesor Marek Belka podczas konferencji prasowej po posiedzeniu RPP. W konferencji, obok przewodniczącego Rady, uczestniczyli prof. Adam Glapiński i dr Andrzej Rzońca.

Profesor Belka pytany przez dziennikarzy o wpływ sytuacji na Wschodzie na polską gospodarkę, dodał, iż ewentualna recesja w gospodarce ukraińskiej i bardzo słaby wzrost gospodarczy w Rosji mogłyby spowodować obniżenie inflacji i PKB w Polsce. – Jednak w gruncie rzeczy nie są to czynniki decydujące. Z punktu widzenia polskiej gospodarki nie są to kluczowe rynki handlowe – powiedział.

W komunikacie RPP zwróciła także uwagę, na przekładające się na rynek pracy ożywienie gospodarcze. „Pojawiają się sygnały wzrostu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw oraz spadku bezrobocia” – podała Rada. Na konferencji profesor Belka dodał, iż Rada spodziewa się dalszej poprawy w tym sektorze. – Wszystko zależy od tego, jak trwałe będzie obecne ożywienie gospodarcze – wyjaśnił.

Rada podtrzymała także swoją ocenę z poprzednich komunikatów, że obniżenie stóp procentowych w pierwszym półroczu ub. r. oraz utrzymywanie ich na niezmienionym poziomie w kolejnych kwartałach sprzyja ożywieniu krajowej gospodarki, stopniowemu powrotowi inflacji do celu oraz stabilizacji na rynkach finansowych.

Podczas konferencji prof. Marek Belka poinformował także, że Rada przyjęła zaudytowane sprawozdanie NBP z działalności w 2013 r. – Wynik finansowy za 2013 rok wyniósł zero wobec 5,5 mld zł za 2012 rok. Wynik ten był determinowany nie tylko przez politykę stóp procentowych, ale i wiele czynników niezależnych, jak kurs złotego, stopy procentowe za granicą czy poziom nadpłynności sektora bankowego w Polsce – powiedział profesor Belka.

Zobacz też:

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-10-22
1 EUR4,5877
1 USD3,8734
1 CHF4,2714
1 GBP5,0766
100 JPY3,7002

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję