Wydarzenia

Konferencja po grudniowym posiedzeniu RPP

Data publikacji strony: 03-12-2014

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała na grudniowym posiedzeniu o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie.

Obradująca 2 i 3 grudnia Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Stopa referencyjna nadal wynosi 2,00 proc., stopa lombardowa – 3,00 proc., redyskonta weksli – 2,25 proc, a stopa depozytowa – 1,00 proc.

W konferencji prasowej, obok prezesa NBP prof. Marka Belki, uczestniczyli prof. Jerzy Hausner oraz prof. Adam Glapiński.

W komunikacie opublikowanym po posiedzeniu napisano, że „W ocenie Rady dokonane w październiku dostosowanie polityki pieniężnej oraz utrzymujący się – mimo pewnego spowolnienia – stabilny wzrost gospodarczy ograniczają ryzyko utrzymania się inflacji poniżej celu w średnim okresie. (…) Jednocześnie Rada podkreśla, że w otoczeniu polskiej gospodarki utrzymuje się niepewność co do przyszłej koniunktury. Jeśli napływające dane będą potwierdzały spowolnienie dynamiki aktywności gospodarczej oraz utrzyma się niski wzrost w otoczeniu polskiej gospodarki, to Rada nie wyklucza dalszego dostosowania polityki pieniężnej”.

Odpowiadając na pytania w czasie konferencji prasowej prezes Marek Belka dodał, że w ciągu ostatniego miesiąca napłynęły informacje, które nieznacznie, ale jednak poprawiają perspektywy gospodarcze Polski. Dodał, że dla niego osobiście najważniejsza jest struktura wzrostu PKB w III kwartale.

„Jeśli na poprzednim posiedzeniu, Rada nie zdecydowała się obniżyć stóp, zwracając uwagę na niepewność dotyczącą perspektyw gospodarczych, to na pewno dzisiaj to przekonanie zostało utwierdzone" –mówił także przewodniczący RPP.

Na pytanie dot. przedłużającej się deflacji w Polsce odpowiedział, że w strategii polityki pieniężnej RPP założyła realizację celu inflacyjnego w sposób elastyczny. „To oznacza, że jeśli inflacja leżąca poza czynnikami wewnętrznymi spada do bardzo niskiego poziomu, to nie musimy reagować gorączkowo. Myślę, że jesteśmy wstrzemięźliwi w polityce pieniężnej” – dodał.

Następne posiedzenie RPP zaplanowano na 13-14 stycznia 2015 r.

Zobacz też:

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-09-24
1 EUR4,5272
1 USD3,8833
1 CHF4,1998
1 GBP4,9467
100 JPY3,6866

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję