Komunikaty

Komunikat prasowy

Data publikacji strony: 22-12-2015

Biuro Prasowe Narodowego Banku Polskiego informuje, że Narodowy Bank Polski (NBP) i Narodowy Bank Ukrainy (NBU) podpisały umowę o otwarciu linii swapowej na parze walutowej złoty/hrywna. Umowa dotyczy transakcji swapowych do kwoty 4 miliardów PLN.

Umowa swapowa ma służyć wsparciu działań podejmowanych przez NBU na rzecz stabilizacji systemu finansowego Ukrainy. Tym samym, NBP dołącza do grona banków centralnych, krajów i międzynarodowych instytucji finansowych, wspierających ukraiński program reform.

Środki pozyskane w ramach umowy swapowej zostaną wykorzystane w celu zasilenia rezerw międzynarodowych Ukrainy, których wartość już podwoiła się od początku 2015 roku, głównie dzięki pomocy naszych międzynarodowych partnerów – powiedziała Pani Waleria Hontareva, gubernator Narodowego Banku Ukrainy.

Podpisując umowę Polska dołączyła do grona krajów i instytucji międzynarodowych, które aktywnie wspierają ambitny program reform gospodarczych na Ukrainie. Umowa swapowa podpisana przez NBP i NBU powinna zwiększyć zaufanie do gospodarki ukraińskiej, a także ograniczyć ryzyko wystąpienia zawirowań na rynkach finansowych, które mogłoby mieć negatywny wpływ na gospodarkę całego regionu, w tym również Polski – powiedział prezes NBP, Pan Marek Belka.

Narodowy Bank Polski docenia przemiany, jakie zaszły na Ukrainie. Tworzą one fundamenty programu głębokich reform ekonomicznych pozwalających na stabilny rozwój gospodarczy naszego sąsiada i ważnego dla Polski partnera. Umowa stanowi jeden z istotnych filarów współpracy pomiędzy Polską i Ukrainą.

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-27
1 EUR4,6102
1 USD4,2966
1 CHF4,4814
1 GBP5,4209
100 JPY3,3818

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję