Komunikaty

Polityka sprawowania przez Narodowy Bank Polski nadzoru systemowego w zakresie systemu płatniczego

Data publikacji strony: 30-10-2015

W dniu 8 października 2015 r. Zarząd NBP rozpatrzył i przyjął dokument pt. „Polityka sprawowania przez Narodowy Bank Polski nadzoru systemowego w zakresie systemu płatniczego”. Dokument ten weryfikuje uprzednio obowiązującą politykę nadzorczą w obszarze systemu płatniczego, zawartą w dokumencie pt. „Polityka Narodowego Banku Polskiego w dziedzinie nadzoru nad systemami płatności”, który Zarząd NBP przyjął w dniu 22 kwietnia 2004 r. i który został opublikowany na stronie internetowej NBP w październiku 2004 r.

Potrzeba zweryfikowania obowiązującego od 10 lat podejścia w zakresie sprawowania przez Prezesa NBP nadzoru nad systemami, jak również nadzoru nad innymi elementami infrastruktury rynku finansowego, jest wynikiem zmieniających się uwarunkowań zarówno rynkowych, jak i prawnych związanych z otoczeniem międzynarodowym i krajowym.
Wśród najistotniejszych czynników wpływających na konieczność podjęcia działań w tym zakresie należy wymienić przede wszystkim:

  • globalny kryzys finansowy, który przyczynił się do zmiany ogólnoświatowej polityki w odniesieniu do instytucji i infrastruktury rynku finansowego, przekładającej się na zwiększony wpływ regulatorów rynku na kształt i funkcjonowanie tej infrastruktury, w tym przede wszystkim w ramach powierzanych kompetencji nadzorczych;
  • dynamiczny rozwój inicjatyw prywatnych w obszarze systemu płatniczego, prowadzący do powstania podmiotów konkurencyjnych w obszarze systemów płatności oraz licznych innowacji w zakresie instrumentów płatniczych, w tym internetowych i mobilnych.

W aspekcie podmiotowym, stosownie do zmian przepisów prawa, polityka w zakresie sprawowania nadzoru systemowego została rozszerzona na systemy rozliczeń i rozrachunku papierów wartościowych oraz zmodyfikowana w obszarze usługi acquiringu.
W aspekcie przedmiotowym, zmianie uległy standardy i regulacje, do których stosowania w procesie sprawowania nadzoru systemowego przedkładany projekt Polityki się odwołuje, wprowadzając tym samym bardziej rygorystyczne wymagania, zgodne z międzynarodową praktyką.

Polityka Narodowego Banku Polskiego w dziedzinie nadzoru nad systemami płatności została opracowana przy uwzględnieniu najlepszych międzynarodowych praktyk, odnoszących się do zasad organizacji nadzoru systemowego, w tym przede wszystkim związanych z zapewnieniem transparentności stosowanej przez bank centralny polityki w obszarze nadzoru systemowego, która sprzyja efektywności sprawowania tego nadzoru.

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-20
1 EUR4,6366
1 USD4,3832
1 CHF4,5061
1 GBP5,4735
100 JPY3,4222

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję