Wydarzenia

Bilans płatniczy Polski w styczniu 2015 r.

Data publikacji strony: 16-03-2015

Dane NBP: W rachunku bieżącym bilansu płatniczego za styczeń 2015 r. odnotowano dodatnie salda obrotów towarowych i usług oraz ujemne salda dochodów pierwotnych i dochodów wtórnych. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było dodatnie i wyniosło 0,3 mld EUR.

Z opublikowanych przez NBP 16 marca br. wstępnych danych dotyczących bilansu płatniczego Polski w styczniu b.r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło niecałe 0,1 mld EUR. W analogicznym miesiącu 2014 r. było ujemne i wynosiło 1,1 mld EUR.

Eksport towarów w styczniu b.r. wyniósł 13,5 mld EUR i był wyższy o 5,7 proc. niż przed rokiem. Import towarów zmniejszył się o 1,5 proc. w porównaniu ze styczniem 2014 r. i osiągnął wartość blisko 12,5 mld EUR. W rezultacie saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 1,0 mld EUR.

Saldo usług w styczniu b.r. było dodatnie i wyniosło 0,4 mld EUR. Przychody z tytułu usług wyniosły prawie 2,5 mld EUR, w porównaniu ze styczniem 2014 r. zmniejszyły się o 1,1 proc. Wartość rozchodów wyniosła 2,0 mld EUR i była na tym samym poziomie co w styczniu 2014 r.

Saldo dochodów pierwotnych w styczniu b.r. było ujemne i wyniosło 1,3 mld EUR. W analogicznym miesiącu 2014 r. saldo to również było ujemne i wynosiło 1,4 mld EUR. O wysokości deficytu dochodów pierwotnych zadecydowało ujemne saldo dochodów z inwestycji (1,3 mld EUR), głównie były to dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach (1,0 mld EUR).

Zobacz więcej

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-27
1 EUR4,6102
1 USD4,2966
1 CHF4,4814
1 GBP5,4209
100 JPY3,3818

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję