Wydarzenia

Bilans płatniczy Polski w lutym 2015 r.

Data publikacji strony: 13-04-2015

Dane NBP: W rachunku bieżącym bilansu płatniczego za luty 2015 r. odnotowano dodatnie salda obrotów towarowych i usług oraz ujemne salda dochodów pierwotnych i dochodów wtórnych. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było dodatnie i wyniosło 2,2 mld EUR.

Z opublikowanych przez NBP 13 kwietnia br. wstępnych danych dotyczących bilansu płatniczego Polski w lutym b.r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło nieco ponad 0,1 mld EUR. W analogicznym miesiącu 2014 r. było ujemne i wynosiło 0,6 mld EUR.

Eksport towarów w lutym b.r. wyniósł 13,7 mld EUR i był wyższy o 10,7 proc. niż przed rokiem. Import towarów zwiększył się o 3,7 proc. w porównaniu z lutym 2014 r. i osiągnął wartość 12,9 mld EUR. W rezultacie saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 0,8 mld EUR.

Saldo usług w lutym b.r. było dodatnie i wyniosło blisko 0,6 mld EUR. Przychody z tytułu usług wyniosły 2,5 mld EUR, w porównaniu z lutym 2014 r. zwiększyły się o 2,6 proc. Wartość rozchodów wyniosła 1,9 mld EUR i wzrosła o 4,1 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem 2014 r.

Saldo dochodów pierwotnych w lutym b.r. było ujemne i wyniosło 0,7 mld EUR, a zatem było na zbliżonym poziomie co w analogicznym miesiącu 2014 r. O wysokości deficytu dochodów pierwotnych zadecydowało ujemne saldo dochodów z inwestycji (1,4 mld EUR), głównie były to dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach (1,1 mld EUR).

Zobacz więcej

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-27
1 EUR4,6102
1 USD4,2966
1 CHF4,4814
1 GBP5,4209
100 JPY3,3818

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję