Wydarzenia

Bilans płatniczy Polski w marcu 2015 r.

Data publikacji strony: 15-05-2015

Dane NBP: W rachunku bieżącym bilansu płatniczego za marzec 2015 r. odnotowano dodatnie salda obrotów towarowych, usług i dochodów pierwotnych oraz ujemne saldo dochodów wtórnych. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było dodatnie i wyniosło 3,2 mld EUR.

Z opublikowanych przez NBP 15 maja br. wstępnych danych dotyczących bilansu płatniczego Polski w marcu br. wynika, że saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 1,9 mld EUR. W analogicznym miesiącu 2014 r. również było ono dodatnie i wynosiło 0,3 mld EUR.

Eksport towarów w marcu br. wyniósł 15,3 mld EUR i był wyższy o 13,7 proc. niż przed rokiem. Import towarów zwiększył się o 9,8 proc. w porównaniu z marcem 2014 r. i osiągnął wartość 14,6 mld EUR. W rezultacie saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 0,7 mld EUR.

Saldo usług w marcu br. było dodatnie i wyniosło 0,9 mld EUR. Przychody z tytułu usług wyniosły 2,9 mld EUR, w porównaniu z marcem 2014 r. zwiększyły się o 12,6 proc. Wartość rozchodów wyniosła 2,0 mld EUR i wzrosła o 2,9 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem 2014 r.

Dodatnie saldo dochodów pierwotnych w marcu br. wyniosło 0,5 mld EUR. W analogicznym miesiącu 2014 r. było ono ujemne i wynosiło 0,3 mld EUR. Na dodatnie saldo dochodów pierwotnych złożyły się: dodatnie saldo pozostałych dochodów pierwotnych (głównie wysoki napływ środków z Unii Europejskiej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej) i wynagrodzeń pracowników oraz ujemne saldo dochodów z inwestycji.

Zobacz więcej

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-25
1 EUR4,5955
1 USD4,3069
1 CHF4,4727
1 GBP5,3938
100 JPY3,3896

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję