Wydarzenia

Bilans płatniczy Polski w kwietniu 2015 r.

Data publikacji strony: 15-06-2015

Dane NBP: W rachunku bieżącym bilansu płatniczego za kwiecień 2015 r. odnotowano dodatnie salda obrotów towarowych, usług i dochodów wtórnych oraz ujemne saldo dochodów pierwotnych. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było dodatnie i wyniosło 1,3 mld EUR.

Z opublikowanych przez NBP 15 czerwca br. wstępnych danych dotyczących bilansu płatniczego Polski w kwietniu br. wynika, że saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 1,1 mld EUR. W analogicznym miesiącu 2014 r. również było ono dodatnie i wynosiło prawie 0,3 mld EUR.

Eksport towarów w kwietniu br. wyniósł 14,5 mld EUR i był wyższy o 8,7 proc. niż przed rokiem. Import towarów zwiększył się o 8,0 proc. w porównaniu z kwietniem 2014 r. i osiągnął wartość 14,4 mld EUR. W rezultacie saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 0,1 mld EUR.

Saldo usług w kwietniu br. było dodatnie i wyniosło 0,9 mld EUR. Przychody z tytułu usług wyniosły 3,1 mld EUR, w porównaniu z kwietniem 2014 r. zwiększyły się o 2,9 proc. Wartość rozchodów wyniosła 2,2 mld EUR i wzrosła o 5,1 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem 2014 r.

Ujemne saldo dochodów pierwotnych w kwietniu br. wyniosło 33 mln EUR. W analogicznym miesiącu 2014 r. również było ono ujemne i wynosiło 0,5 mld EUR. Na ujemne saldo dochodów pierwotnych złożyły się: dodatnie saldo pozostałych dochodów pierwotnych i wynagrodzeń pracowników oraz ujemne saldo dochodów z inwestycji.

Zobacz więcej

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-10-20
1 EUR4,5865
1 USD3,8926
1 CHF4,2810
1 GBP5,0451
100 JPY3,6887

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję