Wydarzenia

Bilans płatniczy Polski w maju 2015 r.

Data publikacji strony: 14-07-2015

Dane NBP: Maj 2015 r. jest kolejnym miesiącem, w którym w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie saldo obrotów towarowych. W omawianym miesiącu dodatnie było również saldo usług i dochodów wtórnych, natomiast saldo dochodów pierwotnych było ujemne. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było dodatnie i wyniosło 8,3 mld zł.

Z opublikowanych przez NBP 14 lipca wstępnych danych dotyczących bilansu płatniczego Polski za maj 2015 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 4,8 mld zł. W analogicznym miesiącu 2014 r. było ono ujemne i wyniosło 0,5 mld zł.

Eksport towarów wyniósł 57,6 mld zł i był wyższy o 3,8 mld zł (tj. o 7,1 proc.) niż przed rokiem. Import towarów zmniejszył się o 1,3 mld zł (tj. 2,4 proc.) do poziomu 53,8 mld zł. W rezultacie saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 3,8 mld zł, co oznacza wzrost o 5,1 mld zł w porównaniu do maja 2014 r.

Tradycyjnie dodatnie było saldo usług, które w maju 2015 r. wyniosło 3,3 mld zł. Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 13 mld zł i, w porównaniu z majem 2014 r., zwiększyły się o 0,3 mld zł (tj. o 2,3 proc.). Wartość rozchodów wyniosła 9,7 mld zł i zwiększyła się o 0,2 mld zł (tj. o 2,7 proc.) w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku.

Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 3,2 mld zł, a jego wartość pozostała na niezmienionym poziomie wobec analogicznego miesiąca 2014 r. O wysokości deficytu dochodów pierwotnych zadecydowało ujemne saldo dochodów z inwestycji (6,4 mld zł) oraz dodatnie saldo pozostałych dochodów pierwotnych (2,7 mld zł) i wynagrodzeń pracowników (0,5 mld zł).

Zobacz więcej

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-27
1 EUR4,6102
1 USD4,2966
1 CHF4,4814
1 GBP5,4209
100 JPY3,3818

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję