Wydarzenia

Bilans płatniczy Polski w czerwcu 2015 r.

Data publikacji strony: 13-08-2015

Dane NBP: W czerwcu 2015 r. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano ujemne salda dochodów pierwotnych i dochodów wtórnych oraz dodatnie salda usług i obrotów towarowych Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego, w analizowanym miesiącu, było ujemne i wyniosło 2,6 mld zł.

Z opublikowanych przez NBP 13 sierpnia danych wstępnych dotyczących bilansu płatniczego Polski za czerwiec 2015 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 3,5 mld zł. W analogicznym miesiącu 2014 r. saldo rachunku bieżącego również było ujemne i wyniosło 3,4 mld zł

Eksport towarów wyniósł 59,3 mld zł, co oznacza wzrost o 6,1 mld zł (tj. o 11,5 proc) w porównaniu do analogicznego okresu w 2014 r. Import towarów również się zwiększył – o 5,7 mld zł (tj. o 10,6 proc) do 59,1 mld zł. W rezultacie saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 0,2 mld zł, co oznacza wzrost o 0,5 mld zł w porównaniu do czerwca 2014 r., natomiast w porównaniu do maja br. – spadek o 3,5 mld zł.

Saldo usług w czerwcu 2015 r. ponownie było dodatnie i wyniosło 2,9 mld zł. Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 13 mld zł, co w porównaniu do czerwca 2014 r. oznacza wzrost o 0,6 mld zł (tj. o 4,8 proc). Wartość rozchodów wyniosła 10,1 mld zł i zwiększyła się w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku o 0,5 mld zł (tj. o 5,2 proc).

W czerwcu 2015 r. saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 6,4 mld zł. W analogicznym miesiącu 2014 r. ujemna wartość tego salda była mniejsza o 0,9 mld zł. O wysokości deficytu zadecydowało ujemne saldo dochodów z inwestycji (7,4 mld zł) oraz dodatnie saldo pozostałych dochodów pierwotnych (0,7 mld zł) i wynagrodzeń pracowników (0,3 mld zł).

Saldo rachunku finansowego, czyli wartość inwestycji polskich podmiotów za granicą pomniejszona o wartość inwestycji nierezydentów w Polsce, w czerwcu 2015 r. było ujemne i wyniosło 4,2 mld zł, co oznacza napływ kapitału do Polski. Napływ kapitału z tytułu inwestycji nierezydentów w Polsce w tym okresie wyniósł 9 mld zł. W tym samym czasie polskie inwestycje za granicą zwiększyły się o 4,8 mld zł.

Zobacz więcej

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-25
1 EUR4,5955
1 USD4,3069
1 CHF4,4727
1 GBP5,3938
100 JPY3,3896

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję