Wydarzenia

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r.

Data publikacji strony: 14-09-2015

Dane NBP: W lipcu br. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano ujemne salda dochodów pierwotnych i obrotów towarowych oraz dodatnie salda usług i dochodów wtórnych. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było ujemne i wyniosło 6,0 mld zł.

Z opublikowanych przez NBP 14 września br. wstępnych danych dotyczących bilansu płatniczego Polski za lipiec 2015 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 6,9 mld zł. W analogicznym miesiącu 2014 r. również było ono ujemne i wyniosło 3,0 mld zł.

Eksport towarów wyniósł 56,3 mld zł i był wyższy o 0,7 mld zł (tj. o 1,3 proc.) niż przed rokiem. Import towarów zwiększył się o 4,0 mld zł (tj. 7,2 proc.) do poziomu 60,7 mld zł. W rezultacie saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło 4,4 mld zł, a zatem w porównaniu z lipcem 2014 r. pogłębiło się o 3,3 mld zł.

Tradycyjnie dodatnie było saldo usług, które w lipcu 2015 r. wyniosło 2,6 mld zł. Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 14,0 mld zł i, w porównaniu z lipcem 2014 r., zwiększyły się o 0,3 mld zł (tj. o 2,1 proc.). Wartość rozchodów wyniosła 11,4 mld zł i zwiększyła się o 0,4 mld zł (tj. o 4,1 proc.) w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku.

Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 5,3 mld zł. W porównaniu z analogicznym miesiącem 2014 r. ujemna wartość tego salda była większa o 0,3 mld zł. O wysokości deficytu dochodów pierwotnych zadecydowało ujemne saldo dochodów z inwestycji (6,0 mld zł) oraz dodatnie saldo wynagrodzeń pracowników (0,5 mld zł) i pozostałych dochodów pierwotnych (0,2 mld zł).

Zobacz więcej

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-19
1 EUR4,6429
1 USD4,4231
1 CHF4,5303
1 GBP5,4796
100 JPY3,4597

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję