Wydarzenia

Bilans płatniczy Polski w sierpniu 2015 r.

Data publikacji strony: 14-10-2015

Dane NBP: W sierpniu br. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano ujemne salda dochodów pierwotnych (4,3 mld zł), dochodów wtórnych (0,4 mld zł) i obrotów towarowych (0,4 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (1,5 mld zł). Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było dodatnie i wyniosło 0,3 mld zł.

Z opublikowanych przez NBP 14 października br. wstępnych danych dotyczących bilansu płatniczego Polski za sierpień 2015 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 3,6 mld zł. W analogicznym miesiącu 2014 r. również było ono ujemne i wyniosło 4,8 mld zł.

Eksport towarów wyniósł 53,5 mld zł i był wyższy o 4,2 mld zł (tj. o 8,6 proc.) niż przed rokiem. Import towarów zwiększył się o 3,4 mld zł (tj. 6,7 proc.) do poziomu 53,9 mld zł. W rezultacie saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło 0,4 mld zł, w porównaniu z sierpniem 2014 r. poprawiło się o 0,9 mld zł.

Tradycyjnie dodatnie było saldo usług, które w sierpniu 2015 r. wyniosło 1,5 mld zł. Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 13,1 mld zł i, w porównaniu z sierpniem 2014 r., zwiększyły się 0,2 proc. Wartość rozchodów wyniosła 11,6 mld zł i zwiększyła się o 0,6 mld zł (tj. o 5,9 proc.) w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku.

Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 4,3 mld zł. W porównaniu z analogicznym miesiącem 2014 r. ujemna wartość tego salda poprawiła się o 1,0 mld zł. O wysokości deficytu dochodów pierwotnych zadecydowało ujemne saldo dochodów z inwestycji (5,7 mld zł), dodatnie saldo wynagrodzeń pracowników (0,7 mld zł) oraz pozostałych dochodów pierwotnych (0,7 mld zł).

Zobacz więcej

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-09
1 EUR4,6821
1 USD4,4351
1 CHF4,7474
1 GBP5,4317
100 JPY3,2560

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję