Wydarzenia

Bilans płatniczy Polski we wrześniu 2015 r.

Data publikacji strony: 13-11-2015

Dane NBP: We wrześniu br. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano ujemne saldo dochodów pierwotnych (6,8 mld zł) oraz dodatnie salda usług (2,2 mld zł), obrotów towarowych (0,4 mld zł) i dochodów wtórnych (0,2 mld zł). Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było ujemne i wyniosło 3,7 mld zł.

Z opublikowanych przez NBP 13 listopada br. wstępnych danych dotyczących bilansu płatniczego Polski za wrzesień 2015 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 4,0 mld zł. W analogicznym miesiącu 2014 r. było ono również ujemne i wyniosło 1,1 mld zł.

Eksport towarów wyniósł 63,5 mld zł i był wyższy o 2,9 mld zł (tj. o 4,8 proc.) niż przed rokiem. Import towarów zwiększył się o 3,8 mld zł (tj. 6,5 proc.) do poziomu 63,1 mld zł. W rezultacie saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 0,4 mld zł, w porównaniu z wrześniem 2014 r. pogorszyło się o 0,9 mld zł.

Tradycyjnie dodatnie było saldo usług, które we wrześniu 2015 r. wyniosło 2,2 mld zł. Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 12,6 mld zł i, w porównaniu z wrześniem 2014 r., zwiększyły się o 1,5 proc. Wartość rozchodów wyniosła 10,4 mld zł i zwiększyła się o 0,4 mld zł (tj. o 3,9 proc.) w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku.

Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 6,8 mld zł. W analogicznym miesiącu 2014 r. saldo to również było ujemne i wyniosło 5,7 mld zł. Na ujemne saldo dochodów pierwotnych złożyły się: ujemne saldo dochodów z inwestycji (7,0 mld zł), ujemne saldo pozostałych dochodów pierwotnych (0,1 mld zł) oraz dodatnie saldo wynagrodzeń pracowników (0,3 mld zł).

Zobacz więcej

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-25
1 EUR4,5955
1 USD4,3069
1 CHF4,4727
1 GBP5,3938
100 JPY3,3896

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję