Wydarzenia

Bilans płatniczy Polski w grudniu 2014 r.

Data publikacji strony: 13-02-2015

Dane NBP: W rachunku bieżącym bilansu płatniczego za grudzień 2014 r. odnotowano ujemne salda dochodów pierwotnych, obrotów towarowych i dochodów wtórnych oraz dodatnie saldo usług. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było dodatnie i wyniosło 0,9 mld EUR.

Z opublikowanych przez NBP 13 lutego br. wstępnych danych dotyczących bilansu płatniczego Polski w grudniu ub.r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 1,0 mld EUR. W analogicznym miesiącu 2013 r. również było ujemne i wynosiło 0,6 mld EUR.

Eksport towarów w grudniu ub.r. wyniósł blisko 12,0 mld EUR i był wyższy o 6,6 proc. niż przed rokiem. Import towarów wzrósł o 10,7 proc. w porównaniu z grudniem 2013 r. i osiągnął wartość 12,6 mld EUR. W rezultacie saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło 0,6 mld EUR.

Saldo usług w grudniu ub.r. było dodatnie i wyniosło 0,5 mld EUR. Przychody z tytułu usług wyniosły prawie 2,9 mld EUR, w porównaniu z grudniem 2013 r. zmniejszyły się o 1,6 proc. Wartość rozchodów zmniejszyła się o 1,7 proc. i wyniosła blisko 2,3 mld EUR.

Saldo dochodów pierwotnych w grudniu ub.r. było ujemne i wyniosło 0,9 mld EUR. W analogicznym miesiącu 2013 r. saldo to również było ujemne i wynosiło 1,1 mld EUR. O wysokości deficytu dochodów pierwotnych zadecydowało ujemne saldo dochodów z inwestycji (1,3 mld EUR), głównie były to dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach (1,1 mld EUR).

Począwszy od danych za sierpień br. dane bilansu płatniczego Polski są zestawiane zgodnie z nowymi standardami metodycznymi, określonymi przez MFW w podręczniku bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej BPM6. Zmiana standardów została przeprowadzona konsekwentnie w całej Europie. Obecnie wszystkie kraje, jak również EBC i Eurostat, publikują dane według nowej metodologii.

Zobacz więcej

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-09
1 EUR4,6821
1 USD4,4351
1 CHF4,7474
1 GBP5,4317
100 JPY3,2560

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję