Wydarzenia

Sytuacja finansowa gospodarstw domowych w I kw. 2015 r.

Data publikacji strony: 04-09-2015

Raport NBP: W I kwartale 2015 r. osłabła dynamika dochodów do dyspozycji brutto gospodarstw domowych. Stabilne tendencje wzrostowe utrzymało natomiast spożycie prywatne.

Narodowy Bank Polski opublikował 4 września br. analizę sytuacji finansowej sektora gospodarstw domowych dotyczącą danych za I kwartał 2015 r.

W I kwartale br. realne dochody do dyspozycji brutto gospodarstw domowych wzrosły o 2,9 proc. r/r, a zatem wolniej niż w IV kwartale ub.r. (4,1 proc r/r). Dodatnio na dynamikę dochodów do dyspozycji wpłynął wzrost dochodów pierwotnych, w szczególności dochodów z pracy najemnej oraz nadwyżki operacyjnej brutto przy negatywnym wpływie tempa wzrostu dochodów z własności.

Spożycie prywatne wzrosło realnie w I kwartale br. o 2,8 proc., a zatem szybciej niż w IV kwartale ub.r. (1,9 proc. r/r), co wskazuje na utrzymanie stabilnych tendencji wzrostowych. Poprawa nastojów konsumenckich i dane z gospodarki realnej z pierwszej połowy br. pozwalają oczekiwać utrzymania tempa wzrostu popytu konsumpcyjnego.

Oszczędności gospodarstw domowych w I kwartale br. wyniosły 21,2 mld zł w ujęciu nominalnym. Stopa oszczędzania – na którą składają się oszczędności dobrowolne i oszczędności emerytalne – po korekcie sezonowej wyniosła 3,3 proc., a zatem nieco mniej niż w ostatnich kilku kwartałach. Od 2013 r. widoczny jest stabilny wzrost stopy oszczędności dobrowolnych, a jednocześnie spadek oszczędności emerytalnych. W rezultacie w I kwartale br. stopa oszczędności dobrowolnych wyniosła 2,9 proc., a tym samym stanowiły one już 89 proc. oszczędności ogółem.

Na koniec I kwartału br. stan aktywów finansowych gospodarstw domowych wyniósł 1 681,2 mld zł. Oznacza to, że był on wyższy o 3,4 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem oraz o 4,7 proc. względem analogicznego kwartału ubiegłego roku. Kategorią wyraźnie dominującą w strukturze aktywów finansowych gospodarstw domowych są depozyty, a ich udział rośnie stabilnie od 2008 r.

Stan zobowiązań gospodarstw domowych wzrósł w I kwartale br., zarówno względem kwartału poprzedniego (2,9 proc.), jak i w skali rocznej (6,4 proc.), i wyniósł 643,0 mld zł. Było to wynikiem wzrostu kredytów i pożyczek długoterminowych, stanowiących większość zobowiązań gospodarstw domowych. Nowo podjęte zobowiązania wyniosły w analizowanym okresie łącznie 16,8 mld zł.

Dane monetarne wskazują, że w II kwartale kontynuowane były procesy gromadzenia oszczędności finansowych. Gospodarstwa domowe zwiększały swoje zasoby aktywów finansowych, przede wszystkim w formie depozytów bankowych, gotówki, a także udziałów w funduszach inwestycyjnych. Z danych tych wynika również, że zadłużenie gospodarstw domowych będzie rosło, głównie w postaci kredytów mieszkaniowych, które obecnie odpowiadają za tendencje wzrostowe w łącznym przyroście zadłużenia.

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-25
1 EUR4,5955
1 USD4,3069
1 CHF4,4727
1 GBP5,3938
100 JPY3,3896

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję