Komunikaty

Dane bilansu płatniczego prezentowane w PLN (od danych za I kw. 2015)

Data publikacji strony: 26-06-2015

Narodowy Bank Polski informuje, że począwszy od danych za I kwartał 2015 r. w opracowaniach „Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej” oraz w komunikatach dla prasy dane bilansu płatniczego będą prezentowane w walucie krajowej. Dotychczas były one podawane w euro.

Praktyka ta jest spójna z zasadami przyjętymi przez kraje spoza strefy euro, które w swoich materiałach analitycznych prezentują dane w walutach narodowych. Nowe rozwiązanie umożliwi także łatwiejsze porównywanie danych bilansu płatniczego z innymi danymi makroekonomicznymi publikowanymi w kraju.

Do komunikatów prasowych za okresy kwartalne będą dołączane także zestawienia tabelaryczne bilansu płatniczego w euro. Jednocześnie informujemy, że NBP na swojej stronie internetowej udostępnia szeregi czasowe miesięcznego i kwartalnego bilansu płatniczego w trzech walutach: złotym, euro i dolarze amerykańskim.

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-10-22
1 EUR4,5877
1 USD3,8734
1 CHF4,2714
1 GBP5,0766
100 JPY3,7002

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję