Wydarzenia

Koniunktura międzynarodowa – październik 2015 r.

Data publikacji strony: 20-10-2015

Raport NBP: Gospodarka światowa nadal rośnie w umiarkowanym tempie. Jest ono wypadkową ożywienia w gospodarkach rozwiniętych i spowolnienia wzrostu w gospodarkach wschodzących.

Z najnowszego wydania biuletynu NBP „Koniunktura międzynarodowa”, opublikowanego 20 października, wynika, że gospodarka światowa utrzymuje umiarkowane tempo wzrostu. Ożywieniu w gospodarkach rozwiniętych towarzyszy spowolnienie w gospodarkach wschodzących. Ostatnie dane z krajów BRIC wskazują, że spowolnienie wzrostu gospodarczego będzie tam najprawdopodobniej głębsze, niż szacowano do tej pory. Na spowolnienie w handlu światowym wpływa głównie spadek inwestycji w Chinach. Niskie ceny surowców i energii nadal utrzymują globalną inflację na obniżonym poziomie.

Bieżące odczyty wskaźników koniunktury w gospodarce amerykańskiej są korzystne. W II kwartale br. realny PKB wzrósł o 3,9 proc. kw/kw w ujęciu annualizowanym. Wzrost gospodarczy przyspieszył przede wszystkim za sprawą szybszego wzrostu konsumpcji prywatnej, ale także inwestycji. Konsumpcja prywatna zwiększała się dzięki korzystnym tendencjom na rynku pracy. Ogólną koniunkturę w przemyśle osłabia jednak spadek aktywności w sektorze wydobywczym, wywołany spadkiem cen ropy. Niepewność co do siły ożywienia budzi także niskie tempo wzrostu wydajności pracy i wynagrodzeń oraz silny kurs dolara.

W strefie euro trwa stabilne ożywienie – wzrost gospodarczy wyniósł 0,5 proc. kw/kw w I kwartale br. i 0,4 proc. kw/kw w II kwartale br. Głównym motorem wzrostu pozostaje spożycie indywidualne, na które pozytywnie oddziałują: stopniowa poprawa na rynku pracy, łagodnie przyspieszający – choć nadal utrzymujący się na niskim poziomie – nominalny wzrost płac oraz niska inflacja. Dobre są także nastroje przedsiębiorców, zarówno w usługach, jak i przetwórstwie przemysłowym. Długo oczekiwanym symptomem ożywienia w strefie euro jest rosnąca po latach stagnacji akcja kredytowa banków. Stopniowo rośnie dynamika kredytu dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Prognozy instytucji międzynarodowych wskazują, że ożywienie utrzyma się w II połowie br., a wzrost PKB nieznacznie przyspieszy w 2016 r.

Coraz mniej optymistyczne są perspektywy wzrostu dla gospodarek wschodzących. Dynamika PKB Chin ustabilizowała się – według oficjalnych danych – na poziomie 7,0 proc. r/r. Tempo wzrostu ograniczają jednak spowalniające inwestycje i pogarszająca się koniunktura w przemyśle. Jedynie popyt konsumpcyjny pozostaje odporny na zawirowania w pozostałych sektorach gospodarki. Równocześnie pojawiły się oznaki ożywienia popytu na rynku nieruchomości, z którym wiązano ryzyko „twardego lądowania” chińskiej gospodarki.

Niskie ceny surowców na rynkach światowych wpływają niekorzystnie na sytuację w gospodarkach Brazylii i Rosji. Dane dotyczące wzrostu gospodarczego w II kwartale br. świadczą o dalszym pogłębianiu się recesji w gospodarce Brazylii. Przyczyniło się do niego przede wszystkim załamanie popytu wewnętrznego – inwestycji oraz spożycia gospodarstw domowych. Spadek wydatków konsumpcyjnych został pogłębiony przez spadek realnych dochodów gospodarstw domowych, restrykcyjną politykę gospodarczą oraz wzrost niepewności. Na wskaźniki nastrojów w gospodarce coraz silniej wpływa sytuacja polityczna. Wobec pogorszenia bieżących danych i oczekiwań dotyczących aktywności gospodarczej, bank centralny Brazylii wstrzymał cykl zacieśniania polityki pieniężnej. Według obecnych prognoz analitycy oczekują dwóch lat recesji w Brazylii.

W Rosji w II kwartale br. pogłębiła się recesja. PKB obniżył się o 4,6 proc. r/r wobec spadku o 2,2 proc. r/r w I kwartale br. Spadek PKB po raz kolejny był wynikiem wyraźnego osłabienia konsumpcji prywatnej i dalszego spadku inwestycji. Inflacja, po lekkim spadku w II kwartale br., nieznacznie wzrosła w lipcu i sierpniu. Wpływ na to miała ponowna deprecjacja rubla, która przełożyła się na wzrost cen towarów importowanych i wzrost inflacji bazowej. Perspektywy gospodarcze dla Rosji na IV kwartale br. i 2016 r. są nadal niekorzystne. Prognozy rynkowe dotyczące dynamiki PKB w bieżącym roku obniżyły się w porównaniu do oczekiwań z maja br. do -3,9 proc. r/r.

Spośród krajów BRIC jedynie w gospodarce Indii tempo wzrostu PKB, opartego na stabilnym popycie wewnętrznym, pozostawało wysokie. Wprawdzie wzrost PKB niespodziewanie spowolnił w II kwartale br., ale było to spowodowane przez niekorzystny wpływ warunków atmosferycznych na dochody w rolnictwie.

W październikowym wydaniu biuletynu „Koniunktura międzynarodowa” znajduje się także ramka tematyczna „Jakie są przyczyny niskiego wzrostu wydajności pracy w Stanach Zjednoczonych?”.

Październikowe wydanie biuletynu „Koniunktura międzynarodowa” zostało opracowane na podstawie danych dostępnych do 30 września br. włącznie.

Zobacz pełną informację: Koniunktura międzynarodowa – październik 2015

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-25
1 EUR4,5955
1 USD4,3069
1 CHF4,4727
1 GBP5,3938
100 JPY3,3896

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję