Komunikaty

Wyniki kwartalnej ankiety NBP nt. sytuacji na rynku kredytowym

Data publikacji strony: 04-05-2015

W dniu 4 maja 2015 r. Narodowy Bank Polski opublikował kwartalną informację pt. „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych”. W materiale omówione zostały zmiany w polityce kredytowej i popycie na kredyty obserwowane przez banki w I kwartale 2015 r. oraz przewidywania na II kwartał 2015 r. Informacje te zostały zestawione na podstawie ankiety, którą na przełomie marca i kwietnia 2015 r. wypełniło 26 banków, o łącznym udziale w rynku kredytowym wynoszącym 86%.

W I kwartale 2015 r. ankietowane banki nie zmieniły w istotny sposób kryteriów udzielania kredytów dla przedsiębiorstw, ale złagodziły kilka ważnych warunków polityki kredytowej. Banki kontynuowały obniżanie marży kredytowej, obniżyły pozaodsetkowe koszty kredytu oraz zwiększyły maksymalną kwotę kredytu dostępną dla przedsiębiorstw. Ankietowane banki uzasadniały złagodzenie polityki kredytowej głównie wzrostem presji konkurencyjnej, przede wszystkim ze strony innych banków. Banki odczuły wzrost popytu na kredyty długoterminowe, w większym stopniu zgłaszany przez duże przedsiębiorstwa. Popyt na kredyty długoterminowe szósty kwartał z rzędu był wspierany przez zwiększone zapotrzebowanie na finansowanie inwestycji oraz zapasów i kapitału obrotowego. W II kwartale 2015 r. banki przewidują łagodzenie polityki kredytowej (w większym stopniu w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw) oraz istotny wzrost popytu (z wyjątkiem kredytów krótkoterminowych dla dużych przedsiębiorstw).

W I kwartale 2015 r. ankietowane banki istotnie zaostrzyły kryteria i niektóre warunki przyznawania kredytów mieszkaniowych, co było zgodne z zapowiedziami banków w poprzedniej edycji ankiety. Zaostrzenie warunków polegało na podwyższeniu wymaganego przez banki wkładu własnego kredytobiorcy i było spowodowane dostosowywaniem się banków do wymogów wynikających z Rekomendacji S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie. W opinii banków popyt na kredyty mieszkaniowe w I kwartale 2015 r. istotnie się zmniejszył. W II kwartale 2015 r. banki zapowiadają łagodzenie polityki kredytowej oraz przewidują istotny wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe.

Niektóre z ankietowanych banków złagodziły kryteria udzielania kredytów konsumpcyjnych w I kwartale 2015 r. Drugi kwartał z rzędu obniżeniu marży kredytowej towarzyszyło istotne podwyższenie pozaodsetkowych kosztów kredytów. Do złagodzenia kryteriów udzielania kredytów konsumpcyjnych przyczynił się wzrost presji konkurencyjnej. Natomiast obniżenie stopy kredytu lombardowego, której czterokrotność wyznacza maksymalną wysokość odsetek od kredytu, skłoniła banki do zwiększenia pozaodsetkowych kosztów kredytu. W II kwartale 2015 r. banki spodziewają się znacznego wzrostu zainteresowania kredytami konsumpcyjnymi i zapowiadają kontynuację łagodzenia polityki kredytowej.

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-25
1 EUR4,5955
1 USD4,3069
1 CHF4,4727
1 GBP5,3938
100 JPY3,3896

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję