Komunikaty

Wyniki kwartalnej ankiety NBP nt. sytuacji na rynku kredytowym

Data publikacji strony: 03-08-2015

W dniu 3 sierpnia 2015 r. Narodowy Bank Polski opublikował kwartalną informację pt. „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych”. W materiale omówione zostały zmiany w polityce kredytowej i popycie na kredyty obserwowane przez banki w II kwartale 2015 r. oraz przewidywania na III kwartał 2015 r. Informacje te zostały zestawione na podstawie ankiety, którą na przełomie czerwca i lipca 2015 r. wypełniło 25 banków, o łącznym udziale w rynku kredytowym wynoszącym 86%.

W II kwartale 2015 r. ankietowane banki w niewielkim stopniu złagodziły kryteria i warunki udzielania kredytów dla przedsiębiorstw. Złagodzenie warunków kredytowych dotyczyło głównie marż kredytowych dla kredytów obarczonych większym ryzykiem oraz pozaodsetkowych kosztów kredytu. Z drugiej strony, marże dla pozostałych kredytów zostały zaostrzone przez banki po raz pierwszy od sześciu kwartałów. Ankietowane banki uzasadniały złagodzenie polityki kredytowej głównie decyzjami RPP w zakresie polityki pieniężnej oraz poprawą jakości portfela kredytowego. W II kwartale 2015 r. banki odczuły niewielki wzrost popytu na kredyty – większy ze strony dużych przedsiębiorstw niż małych i średnich. Popyt na kredyty długoterminowe siódmy kwartał z rzędu był wspierany przez zwiększone zapotrzebowanie na finansowanie inwestycji, ale w mniejszym stopniu niż w poprzednich okresach. W III kwartale 2015 r. banki nie przewidują istotnych zmian kryteriów polityki kredytowej (z wyjątkiem łagodzenia polityki kredytowej w segmencie długoterminowych kredytów dla MSP) oraz oczekują wzrostu popytu.

W II kwartale 2015 r. ankietowane banki istotnie złagodziły kryteria przyznawania kredytów mieszkaniowych. Jednocześnie, niektóre warunki udzielania kredytów mieszkaniowych zostały zaostrzone, choć w małej skali.
W opinii banków popyt na kredyty mieszkaniowe w II kwartale 2015 r. istotnie się zmniejszył, co było zgodne z ich oczekiwaniami. Do głównych przyczyn spadku popytu banki zaliczyły prognozy odnośnie do sytuacji na rynku mieszkaniowym oraz wykorzystanie przez klientów alternatywnych źródeł finansowania. W III kwartale 2015 r. banki zapowiadają brak zmian polityki kredytowej oraz oczekują wzrostu popytu na kredyty mieszkaniowe.

Doszło do niewielkiego złagodzenia kryteriów udzielania kredytów konsumpcyjnych. Trzeci kwartał z rzędu obniżeniu marży kredytowej towarzyszyło podwyższenie pozaodsetkowych kosztów kredytów. Spowodowane jest to niskim poziomem stóp procentowych NBP wpływającym bezpośrednio na poziom oprocentowania i dążeniem banków do utrzymania dotychczasowej zyskowności na tym rodzaju kredytów. Do złagodzenia kryteriów udzielania kredytów konsumpcyjnych przyczynił się niższy niż oczekiwany przez banki popyt oraz wzrost presji konkurencyjnej. W III kwartale 2015 r. banki oczekują wzrostu popytu a niektóre z nich deklarują łagodzenie polityki kredytowej.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-08
1 EUR4,6976
1 USD4,4760
1 CHF4,7496
1 GBP5,4484
100 JPY3,2674

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję