Komunikaty

Wyniki kwartalnej ankiety NBP nt. sytuacji na rynku kredytowym

Data publikacji strony: 02-11-2015

W dniu 2 listopada 2015 r. Narodowy Bank Polski opublikował kwartalną informację pt. „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych”. W materiale omówione zostały zmiany w polityce kredytowej i popycie na kredyty obserwowane przez banki w III kwartale 2015 r. oraz przewidywania na IV kwartał 2015 r. Informacje te zostały zestawione na podstawie ankiety - którą na przełomie września i października 2015 r. - wypełniło 25 banków o łącznym udziale w rynku kredytowym wynoszącym 82%.

W III kwartale 2015 r. ankietowane banki w niewielkim stopniu złagodziły kryteria i warunki udzielania kredytów dla przedsiębiorstw. Złagodzenie warunków kredytowych dotyczyło głównie marż oraz maksymalnej kwoty kredytu. Ankietowane banki uzasadniały złagodzenie polityki kredytowej głównie spadkiem ryzyka związanego z sytuacją gospodarczą oraz wzrostem presji konkurencyjnej. W III kwartale 2015 r. większość banków nie zaobserwowała wzrostu popytu na kredyty dla przedsiębiorstw. W opinii kilku banków, które odczuły wzrost popytu na kredyty dla przedsiębiorstw, było to spowodowane zwiększonym zapotrzebowaniem na finansowanie inwestycji. W IV kwartale 2015 r. banki nie przewidują istotnych zmian kryteriów polityki kredytowej (z wyjątkiem łagodzenia polityki kredytowej w segmencie krótkoterminowych kredytów dla MSP) oraz oczekują wzrostu popytu.

W III kwartale 2015 r. niektóre banki istotnie zaostrzyły kryteria przyznawania kredytów mieszkaniowych. Podwyższyły one wymagane kwoty minimalnych wydatków gospodarstw domowych uwzględniane przy wyliczaniu zdolności kredytowej. Banki zadeklarowały podniesienie marż kredytowych, w tym od kredytów obarczonych wyższym ryzykiem, przy jednoczesnym obniżeniu pozaodsetkowych kosztów kredytu. W III kwartale 2015 r. trzeci raz z rzędu popyt na kredyty mieszkaniowe istotnie się zmniejszył. Do głównych przyczyn spadku popytu banki zaliczyły wykorzystanie przez klientów alternatywnych źródeł finansowania oraz zmianę kryteriów udzielania kredytów. W IV kwartale 2015 r. banki zapowiadają dalsze zaostrzanie polityki kredytowej oraz oczekują wzrostu popytu na kredyty mieszkaniowe.

Polityka kredytowa banków w segmencie kredytów konsumpcyjnych nie zmieniła się istotnie. Niewielkiemu obniżeniu marży kredytowej towarzyszyło podwyższenie pozaodsetkowych kosztów kredytów. Spowodowane było to niskim poziomem stopy lombardowej wpływającym bezpośrednio na maksymalny poziom oprocentowania i dążeniem banków do utrzymania dotychczasowej zyskowności tego rodzaju kredytów. W III kwartale 2015 r. popyt na kredyty konsumpcyjne nie uległ zmianie, natomiast w IV kwartale 2015 r. banki oczekują znacznego wzrostu popytu przy braku istotnych zmian w polityce kredytowej.

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-27
1 EUR4,6102
1 USD4,2966
1 CHF4,4814
1 GBP5,4209
100 JPY3,3818

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję