Komunikaty

Komunikat po I posiedzeniu Komitetu Stabilności Finansowej dotyczącym nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym

Data publikacji strony: 23-12-2015

W środę 23 grudnia br. odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej (KSF) dotyczące nadzoru makroostrożnościowego. W posiedzeniu uczestniczyli:
  • Marek Belka, Prezes Narodowego Banku Polskiego, przewodniczący obrad Komitetu,
  • Paweł Szałamacha, Minister Finansów,
  • Andrzej Jakubiak, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
  • Jerzy Pruski, Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
Podczas posiedzenia omówiono ryzyko dla systemu finansowego, związane między innymi z funkcjonowaniem instytucji finansowych w środowisku niskich stóp procentowych, kosztami restrukturyzacji i upadłości instytucji kredytowych oraz tzw. podatkiem bankowym. Komitet uznaje, że inicjatywy regulacyjne dotyczące nowych obciążeń dla instytucji finansowych, zwłaszcza banków, powinny być konstruowane rozważnie, tak aby nie wpływały negatywnie na stabilność systemu finansowego i nie ograniczały zdolności banków do kredytowania gospodarki. Przedmiotem spotkania były także kwestie organizacyjne związane z zapewnieniem sprawnej współpracy międzyinstytucjonalnej w ramach KSF jako organu nadzoru makroostrożnościowego.

Komitet Stabilności Finansowej podjął decyzję o skierowaniu odpowiednich powiadomień do Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego, Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego oraz Komisji Europejskiej. Powiadomienia te dotyczą:

  • wyłączenia spod obowiązku utrzymywania bufora zabezpieczającego oraz bufora antycyklicznego firm inwestycyjnych, które są mikroprzedsiębiorstwami oraz małymi i średnimi przedsiębiorstwami,
  • skrócenia okresów przejściowych dla bufora zabezpieczającego oraz specyficznego dla instytucji bufora antycyklicznego,
  • wskaźnika bufora antycyklicznego na poziomie 0%, który będzie obowiązywać w Rzeczypospolitej Polskiej od 1 stycznia 2016 r. do dnia poprzedzającego dzień, od którego instytucja będzie obowiązana stosować wskaźnik określony przez Ministra Finansów w drodze rozporządzenia.

Kolejne posiedzenie Komitetu dotyczące nadzoru makroostrożnościowego odbędzie się w I kwartale 2016 r.Na zdjęciu (od lewej): Jerzy Pruski, Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Paweł Szałamacha, Minister Finansów, Marek Belka, Prezes Narodowego Banku Polskiego, Andrzej Jakubiak, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-09
1 EUR4,6821
1 USD4,4351
1 CHF4,7474
1 GBP5,4317
100 JPY3,2560

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję