Wydarzenia

Podaż pieniądza w styczniu 2015 r.

Data publikacji strony: 13-02-2015

Dane NBP: W styczniu odnotowano typowe dla pierwszego miesiąca roku zmniejszenie podaży pieniądza M3. Głównym składnikiem decydującym o wielkości i kierunku zmiany M3 było zmniejszenie depozytów bankowych przedsiębiorstw. W wyniku osłabienia złotego znacznie wzrosło zadłużenie sektora gospodarstw domowych. W sektorze przedsiębiorstw odnotowano wzrost należności po spadku w grudniu ub.r.

Wstępne dane opublikowane przez NBP 13 lutego pokazują spadek zasobów pieniądza w styczniu. Agregat M3, obrazujący łączną podaż pieniądza, wyniósł na koniec miesiąca 1 044,6 mld zł i był o 14,6 mld zł (tj. o 1,4 proc.) niższy niż na koniec grudnia 2014 r.

Depozyty przedsiębiorstw zmniejszyły się o 14,6 mld zł (tj. o 7,1 proc.) do poziomu 211,3 mld zł. Jest to zjawisko typowe dla stycznia, będące wynikiem odtworzenia sald na kontach rozrachunkowych po rozpoczęciu nowego roku bilansowego oraz wypłat premii i nagród rocznych na rzecz pracowników. Zmniejszyła się także wielkość środków zdeponowanych w bankach przez niemonetarne instytucje finansowe. Na koniec stycznia ich stan wyniósł 49,7 mld zł i był niższy o 2,2 mld zł (tj. o 4,2 proc.) niż w poprzednim miesiącu. Rosły natomiast depozyty gospodarstw domowych – ich stan na koniec stycznia wyniósł 596,4 mld zł i był wyższy o 4,9 mld zł (tj. 0,8 proc.) niż na koniec grudnia 2014 r.

Po stronie czynników kreacji pieniądza największą zmianę odnotowano w zadłużeniu gospodarstw domowych, które wzrosło o 18,0 mld zł (tj. o 3,0 proc.) do 611,3 mld zł. Na wielkość nominalnego przyrostu silnie wpłynęły zmiany nietransakcyjne, głównie związane z osłabieniem złotego wobec franka szwajcarskiego o ponad 47 gr (tj. o 13,3 proc.). Po ich eliminacji stan należności ogółem od gospodarstw domowych zmniejszył się o 0,4 mld zł. Wzrosło również zadłużenie przedsiębiorstw – o 2,5 mld zł (tj. o 0,8 proc.) – i osiągnęło poziom 301,0 mld zł.

Zmniejszyło się zadłużenie instytucji rządowych w krajowych bankach. W styczniu obniżyło się o 9,3 mld zł (tj. o 5,5 proc.) do poziomu 159,7 mld zł. Po trzech miesiącach wzrostu zmniejszyło się także zadłużenie niemonetarnych instytucji finansowych. Stan należności od tych jednostek obniżył się o 3,6 mld zł (tj. o 6,5 proc.) do 51,5 mld zł.

Zobacz pełne dane o podaży pieniądza styczniu 2015 r.

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-25
1 EUR4,5955
1 USD4,3069
1 CHF4,4727
1 GBP5,3938
100 JPY3,3896

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję