Wydarzenia

Podaż pieniądza w październiku 2015 r.

Data publikacji strony: 13-11-2015

Dane NBP: W październiku odnotowano najwyższy w tym roku przyrost podaży pieniądza M3. Wynikał on głównie ze wzrostu depozytów gospodarstw domowych oraz niemonetarnych instytucji finansowych.

Wstępne dane opublikowane przez NBP 13 listopada br. pokazują, że w październiku br. odnotowano najwyższy w tym roku przyrost zasobów pieniądza. Wartość agregatu M3 wyniosła na koniec miesiąca 1 122,9 mld zł i była o 15,4 mld zł (tj. o 1,4 proc.) wyższa niż na koniec września br.

Ze wstępnych danych wynika, że w zwiększeniu podaży pieniądza M3 największy udział miały depozyty gospodarstw domowych oraz niemonetarnych instytucji finansowych. Wartość depozytów gospodarstw domowych wzrosła o 6,2 mld zł (tj. o 1,0 proc.) do poziomu 625,7 mld zł. Był to najwyższy przyrost od lutego br. Wartość depozytów niemonetarnych instytucji finansowych wzrosła o 3,9 mld zł (tj. 8,2 proc.) i osiągnęła poziom 51,6 mld zł. Natomiast wartość depozytów przedsiębiorstw wzrosła nieznacznie, bo o 0,5 mld zł (tj. o 0,2 proc.) do poziomu 233,5 mld zł.

Po stronie czynników kreacji podaży pieniądza w kierunku zwiększenia M3 najsilniej oddziaływał wzrost zadłużenia netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego, w mniejszym stopniu – akcja kredytowa prowadzona przez banki dla gospodarstw domowych. Zadłużenie netto instytucji rządowych szczebla centralnego wzrosło o 14,3 mld zł (tj. o 8,8 proc.) i osiągnęło poziom 176,7 mld zł. Zadłużenie gospodarstw domowych w bankach zwiększyło się o 4,0 mld zł (tj. o 0,6 proc.) do poziomu 630,2 mld zł. Należności banków od przedsiębiorstw wyniosły 326,0 mld zł i pozostały na poziomie odnotowanym miesiąc wcześniej. Spadek zadłużenia, i to wyraźny, odnotowano tylko w sektorze niemonetarnych instytucji finansowych – o 2,4 mld zł (tj. o 4,1 proc.) do poziomu 56,9 mld zł.

Zobacz pełne dane o podaży pieniądza w październiku 2015 r.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-09
1 EUR4,6821
1 USD4,4351
1 CHF4,7474
1 GBP5,4317
100 JPY3,2560

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję