Wydarzenia

Podaż pieniądza w listopadzie 2015 r.

Data publikacji strony: 14-12-2015

Dane NBP: W listopadzie br. odnotowano dalszy przyrost podaży pieniądza M3. Złożyły się na niego depozyty gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.

Wstępne dane opublikowane przez NBP 14 grudnia br. pokazują, że w listopadzie br. zasoby pieniądza ponownie wzrosły. Wartość agregatu M3 wyniosła na koniec miesiąca 1 134,6 mld zł i była o 11,9 mld zł (tj. o 1,1 proc.) wyższa niż na koniec października br.

Ze wstępnych danych wynika, że w zwiększeniu podaży pieniądza M3 największy udział miały depozyty gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.

Listopad był drugim kolejnym miesiącem, w którym odnotowano zwiększony napływ środków na rachunki bankowe gospodarstw domowych. Wartość depozytów tego sektora wzrosła o 6,6 mld zł (tj. o 1,1 proc.) i osiągnęła poziom 632,4 mld zł. Wartość depozytów przedsiębiorstw wzrosła o 5,6 mld zł (tj. o 2,4 proc.) do poziomu 238,0 mld zł. Nieznacznie zmniejszyła się natomiast wartość depozytów sektora niemonetarnych instytucji finansowych: o 0,9 mld zł (tj. o 1,8 proc.) do poziomu 50,8 mld zł.

Po stronie czynników kreacji podaży pieniądza na zwiększenie M3 największy wpływ miała akcja kredytowa prowadzona przez banki dla przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych. Natomiast w kierunku absorbcji pieniądza oddziaływał spadek zadłużenia netto rządowych instytucji szczebla centralnego.

Największy przyrost zadłużenia odnotowano w sektorze przedsiębiorstw. Stan należności banków od firm wzrósł o 3,0 mld zł (tj. o 0,9 proc.) do poziomu 330,2 mld zł. Zadłużenie gospodarstw domowych zwiększyło się o 1,7 mld zł (tj. o 0,3 proc.) i wyniosło 631,6 mld zł. Zmniejszyło się natomiast zadłużenie netto rządowych instytucji szczebla centralnego: o 2,0 mld zł (tj. o 1,2 proc.) do poziomu 173,5 mld. zł. Malało także – drugi miesiąc z rzędu – zadłużenie niemonetarnych instytucji finansowych. Obniżyło się ono 0,7 mld zł (tj. o 1,3 proc.) do poziomu 56,1 mld zł.

Zobacz pełne dane o podaży pieniądza w listopadzie 2015 r.

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-27
1 EUR4,6102
1 USD4,2966
1 CHF4,4814
1 GBP5,4209
100 JPY3,3818

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję