Wydarzenia

Podaż pieniądza w grudniu

Data publikacji strony: 14-01-2015

Dane NBP: W grudniu podaż pieniądza M3 zwiększyła się nominalnie o 27,7 mld zł. Wzrosły depozyty gospodarstw domowych i w mniejszym stopniu depozyty przedsiębiorstw. Zadłużenie sektora gospodarstw domowych zmniejszyło się. Również sektor przedsiębiorstw odnotował spadek zadłużenia, po wzroście w listopadzie. Głównym czynnikiem kreacji pieniądza M3 było zadłużenie netto instytucji rządowych.

Wstępne dane opublikowane przez NBP 14 stycznia br., wskazują, że w grudniu 2014 r. zasoby pieniądza zwiększyły się. Agregat M3, obrazujący łączną podaż pieniądza, wyniósł na koniec miesiąca 1 061,1 mld zł i był o 27,7 mld zł (tj. o 2,7 proc.) wyższy niż na koniec listopada.

Składnikiem M3, który dominował w miesięcznym przyroście, były depozyty gospodarstw domowych. Zwiększyły się one o 15,4 mld zł (tj. o 2,7 proc.) do poziomu 591,8 mld zł. Przyrost depozytów przedsiębiorstw było nieco słabszy. Ich stan na koniec grudnia wyniósł 225,8 mld zł i był wyższy o 12,4 mld zł (tj. o 5,8 proc.) niż na koniec listopada. Znacznie zmniejszył się natomiast stan depozytów funduszy ubezpieczeń społecznych. Na koniec grudnia wyniósł on prawie 3,0 mld zł, a zatem o blisko 2,0 mld zł (tj. 39,2 proc.) mniej niż na koniec listopada.

Stan należności od przedsiębiorstw zmniejszył się o 4,2 mld zł (tj. o 1,4 proc.) i wyniósł 298,8 mld zł. Nieznacznie spadło zadłużenie gospodarstw domowych – o 0,4 mld zł (tj. o 0,1 proc.) – i osiągnęło poziom blisko 593,1 mld zł. Trzeci miesiąc z rzędu szybko rosło zadłużenie niemonetarnych instytucji finansowych. Stan należności od tych jednostek zwiększył się o 3,0 mld zł (tj. o 5,7 proc.) do prawie 55 mld zł. Zadłużenie instytucji rządowych w krajowych bankach w grudniu zwiększyło się o 18,2 mld zł (tj. o 11,1 proc.) do poziomu 168,7 mld zł.

Zobacz pełne dane o podaży pieniądza w grudniu 2014 r.

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-25
1 EUR4,5955
1 USD4,3069
1 CHF4,4727
1 GBP5,3938
100 JPY3,3896

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję