Wydarzenia

Podaż pieniądza w lutym 2015 r.

Data publikacji strony: 13-03-2015

Dane NBP: W lutym odnotowano stosunkowo duży przyrost podaży pieniądza M3. Składnikami dominującymi w miesięcznym przyroście M3 były depozyty gospodarstw domowych oraz instytucji samorządowych.

Wstępne dane opublikowane przez NBP 13 marca pokazują, że w lutym zasoby pieniądza wzrosły. Agregat M3, obrazujący łączną podaż pieniądza, wyniósł na koniec miesiąca 1 053,3 mld zł i był o 8,2 mld zł (tj. o 0,8 proc.) wyższy niż na koniec stycznia.

Depozyty gospodarstw domowych wzrosły w lutym 6,8 mld zł (tj. 1,1 proc.) i osiągnęły poziom 603,5 mld zł. Wyższy niż zazwyczaj przyrost wartości tych środków jest zjawiskiem typowym dla początku roku i wynika z dodatkowych wypłat dla pracowników w postaci premii i nagród rocznych. Wyraźny przyrost depozytów odnotowały instytucje samorządowe – o 3,3 mld zł (tj. 13,9 proc.) do poziomu 27,2 mld zł. Również to zjawisko jest obserwowane co roku, a wiąże się z przekazaniem samorządom przez sektor instytucji rządowych szczebla centralnego większej – w porównaniu do pozostałych miesięcy roku – wartości należnych środków.

Drugi miesiąc z rzędu zmniejszały się depozyty przedsiębiorstw. W lutym ich wartość obniżyła się o 2,0 mld zł (tj. 0,9 proc.) do poziomu 209,4 mld zł. Sytuacja ta jest typowa dla dwóch pierwszych miesięcy roku – podmioty gospodarcze przeznaczają wówczas część środków na dodatkowe wypłaty dla pracowników. Zmniejszyła się także wielkość środków zdeponowanych w bankach przez niemonetarne instytucje finansowe. Na koniec lutego ich stan wyniósł 46,1 mld zł i był niższy o 3,7 mld zł (tj. o 7,4 proc.) niż w poprzednim miesiącu. Spadek ten znacząco wpłynął na ograniczenie przyrostu podaży pieniądza w lutym.

Po stronie czynników kreacji pieniądza największą zmianę odnotowano w zadłużeniu przedsiębiorstw oraz niemonetarnych instytucji finansowych. Należności przedsiębiorstw wobec banków zwiększyły się w lutym o 1,2 mld zł (tj. 0,4 proc.) do wysokości 302,2 mld zł. Niemonetarne instytucje finansowe zwiększyły swoje zadłużenie o 1,0 mld zł (tj. 1,9 proc.) do poziomu 52,4 mld zł. Dotyczyło to głównie funduszy inwestycyjnych oraz firm ubezpieczeniowych.

Zmniejszył się stan zobowiązań gospodarstw domowych wobec banków. W lutym wyniósł on 607,3 mld zł, a zatem o 4,6 mld zł (tj. 0,8 proc.) mniej niż na koniec poprzedniego miesiąca. Na kierunek i wielkość tej zmiany silnie wpłynęło wzmocnienie złotego wobec franka szwajcarskiego. Zmniejszyło się także zadłużenie instytucji rządowych w krajowych bankach – o 1,3 mld zł (tj. o 0,8 proc.) do poziomu 158,5 mld zł.

Zobacz pełne dane o podaży pieniądza lutym 2015 r.

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-25
1 EUR4,5955
1 USD4,3069
1 CHF4,4727
1 GBP5,3938
100 JPY3,3896

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję