Wydarzenia

Podaż pieniądza w marcu 2015 r.

Data publikacji strony: 14-04-2015

Dane NBP: W marcu odnotowano znaczący przyrost podaży pieniądza M3. Składnikiem dominującym w miesięcznym przyroście M3 były depozyty przedsiębiorstw.

Wstępne dane opublikowane przez NBP 14 kwietnia pokazują, że w marcu zasoby pieniądza znacznie wzrosły. Agregat M3, obrazujący łączną podaż pieniądza, wyniósł na koniec miesiąca 1 066,4 mld zł i był o 13,4 mld zł (tj. o 1,3 proc.) wyższy niż na koniec lutego.

Depozyty przedsiębiorstw wzrosły w marcu o 6,7 mld zł (tj. 3,2 proc.) i osiągnęły poziom 216,2 mld zł. Wielkość tej miesięcznej zmiany była dwukrotnie wyższa w porównaniu z odnotowaną przed rokiem. Drugi miesiąc z rzędu wyraźny przyrost depozytów odnotowały instytucje samorządowe – o 2,4 mld zł (tj. 8,8 proc.) do poziomu 29,6 mld zł. Stan depozytów tego sektora osiągnął poziom najwyższy od kwietnia ub.r. W mniejszym stopniu wzrosły depozyty gospodarstw domowych. Na koniec marca ich stan wynosił 604,8 mld zł, a zatem był o 1,5 mld zł (tj. o 0,3 proc.) wyższy niż na koniec lutego.

Po stronie czynników kreacji pieniądza największą zmianę odnotowano w zadłużeniu niemonetarnych instytucji finansowych, przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych. Należności niemonetarnych instytucji finansowych wobec banków zwiększyły się w marcu o 5,1 mld zł (tj. 9,6 proc.) do wysokości 57,6 mld zł. Poziom ten był najwyższy z dotychczas odnotowanych. Przedsiębiorstwa zwiększyły swoje zadłużenie o 3,3 mld zł (tj. o 1,1 proc.) do poziomu 305,4 mld zł. Wyraźnie – w porównaniu ze styczniem i lutym br. – wzrosło zadłużenie gospodarstw domowych. Na koniec marca wynosiło 610,5 mld zł i było o 3,2 mld zł (tj. 0,5 proc.) wyższe niż na koniec poprzedniego miesiąca.

Od początku tego roku zmniejsza się zadłużenie instytucji rządowych szczebla centralnego w krajowych bankach. W marcu jego stan obniżył się o 5,7 mld zł (tj. o 3,6 proc.) do poziomu 153,0 mld zł.

Zobacz pełne dane o podaży pieniądza w marcu 2015 r.

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-25
1 EUR4,5955
1 USD4,3069
1 CHF4,4727
1 GBP5,3938
100 JPY3,3896

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję