Wydarzenia

Podaż pieniądza w kwietniu 2015 r.

Data publikacji strony: 14-05-2015

Dane NBP: W kwietniu odnotowano głęboki spadek podaży pieniądza M3. Taki spadek jest charakterystyczny dla stycznia, natomiast w innych miesiącach występuje niezwykle rzadko.

Wstępne dane opublikowane przez NBP 14 maja pokazują, że w kwietniu zasoby pieniądza zmniejszyły się. Agregat M3, obrazujący łączną podaż pieniądza, wyniósł na koniec miesiąca 1 057,6 mld zł i był o 10,0 mld zł (tj. o 0,9 proc.) niższy niż na koniec marca. Miesięczny spadek podaży pieniądza M3 wynikał głównie ze zmniejszenia depozytów i innych zobowiązań banków wobec przedsiębiorstw o 6,4 mld zł, po ich przyroście w poprzednim miesiącu o 6,6 mld zł.

W kwietniu odnotowano znaczny spadek depozytów przedsiębiorstw – o 6,4 mld zł (tj. 3,0 proc.) do poziomu 209,8 mld zł. Miesiąc ten charakteryzuje się zróżnicowanymi zmianami depozytów przedsiębiorstw – w poprzednich pięciu latach obok niewielkich wzrostów występowały także znaczne spadki. Nieznacznie zmniejszył się stan depozytów gospodarstw domowych. Na koniec kwietnia wynosił 603,6 mld zł, a zatem był o 1,2 mld zł (tj. o 0,2 proc.) niższy niż na koniec marca.

Po stronie czynników kreacji pieniądza największą zmianę odnotowano w zadłużeniu niemonetarnych instytucji finansowych. Należności tego sektora wobec banków zmniejszyły się w kwietniu o 3,7 mld zł (tj. o 6,5 proc.) do poziomu 53,7 mld zł. W kwietniu po raz pierwszy w tym roku odnotowano miesięczny spadek zadłużenia przedsiębiorstw – o 2,3 mld zł (tj. o 0,7 proc.) do poziomu 303,2 mld zł. Zadłużenie gospodarstw domowych wyniosło 609,6 mld zł, a zatem było niższe o 0,9 mld (tj. 0,1 proc.) niż na koniec poprzedniego miesiąca. Spadek ten był rezultatem wzmocnienia złotego wobec głównych walut zagranicznych. Szacuje się, że po eliminacji wpływu zmian kursów walut nastąpił przyrost o ponad 2 mld zł.

Nadal maleje zadłużenie instytucji rządowych szczebla centralnego w bankach krajowych. W kwietniu jego stan obniżył się o 3,1 mld zł (tj. o 2,0 proc.) do poziomu 149,9 mld zł.

Zobacz pełne dane o podaży pieniądza w kwietniu 2015 r.

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-27
1 EUR4,6102
1 USD4,2966
1 CHF4,4814
1 GBP5,4209
100 JPY3,3818

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję