Wydarzenia

Podaż pieniądza w maju 2015 r.

Data publikacji strony: 12-06-2015

Dane NBP: W maju odnotowano znaczny przyrost podaży pieniądza M3. Istotnie wzrosło również zadłużenie gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.

Wstępne dane opublikowane przez NBP 12 czerwca pokazują, że w maju zasoby pieniądza znacznie wzrosły. Agregat M3, obrazujący łączną podaż pieniądza, wyniósł na koniec miesiąca 1 067,3 mld zł i był o 9,9 mld zł (tj. o 0,9 proc.) wyższy niż na koniec kwietnia.

W maju największy wzrost depozytów odnotowano w sektorze przedsiębiorstw – o 3,8 mld zł (tj. 1,8 proc.) do poziomu 213,7 mld zł. Warto odnotować, że maj był dopiero drugim miesiącem w tym roku, w którym depozyty przedsiębiorstw rosły. Wzrosła także – po nieznacznym spadku miesiąc wcześniej – wartość depozytów gospodarstw domowych. Na koniec maja ich stan wynosił 605,4 mld zł, a zatem był o 2,1 mld zł (tj. 0,4 proc.) wyższy na koniec kwietnia.

Ze wstępnych danych wynika, że do zwiększenia podaży pieniądza M3 przyczyniła się przede wszystkim akcja kredytowa banków dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. W maju odnotowano znaczny przyrost należności ogółem – o 14,2 mld zł (tj. o 1,4 proc.). Istotny wpływ na wielkość tego wzrostu miały zmiany nietransakcyjne związane z różnicami kursowymi. Po ich wyeliminowaniu łączne zadłużenie kredytobiorców zwiększyło się w opisywanym miesiącu o 5,6 mld zł (tj. o 0,5 proc.).

Należności banków od gospodarstw domowych zwiększyły się w maju o 9,7 mld zł (tj. o 1,6 proc.) do poziomu 619,2 mld zł, a należności od przedsiębiorstw o 4,2 mld zł (tj. 1,4 proc.) do poziomu 307,5 mld zł. Przyrosty należności po eliminacji wpływu różnic kursowych wyniosły odpowiednio 3,2 mld zł i 2,2 mld zł.

W maju odnotowano pierwszy w tym roku miesięczny przyrost zadłużenia instytucji rządowych szczebla centralnego – o 0,5 mld zł (tj. 0,3 proc.) do poziomu 150,6 mld zł.

Zobacz pełne dane o podaży pieniądza w maju 2015 r.

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-10-20
1 EUR4,5865
1 USD3,8926
1 CHF4,2810
1 GBP5,0451
100 JPY3,6887

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję